lady gaga – bloody mary türkçe çeviri

Love is just a history that they may prove
And when you’re gone
I’ll tell them my religion’s you
When Punktious comes to kill the king upon his throne
I’m ready for their stones

Aşk sadece kanıtlayabilecekleri bir tarihtir
Ve sen gittiğinde
Onlara dinimin sen olduğunu söyleyeceğim
Punktious, tahtındaki kralı öldürmeye geldiğinde
Onların taşları için hazırım

I’ll dance, dance, dance
With my hands, hands, hands
Above my head, head, head
Like Jesus said
I’m gonna dance, dance, dance
With my hands, hands, hands above my head
Hands together, forgive him before he’s dead, because

Dans edeceğim, dans edeceğim, dans edeceğim
Ellerimle, ellerimle, ellerim
Başımın üstünde, başım, başım
Tıpkı Hz. İsa’nın dediği gibi
Dans edeceğim, dans edeceğim, dans edeceğim
Ellerimle, ellerimle, eller başımın üstünde
El ele, ölmeden önce onu affedin, çünkü

I won’t cry for you
I won’t crucify the things you do
I won’t cry for you
See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Senin için ağlamayacağım
Yaptığın şeyleri çarmıha germeyeceğim
Senin için ağlamayacağım
Göreceksin, sen gittiğinde ben hala Bloody Mary olacağım

Love
Aşk

We are not just art for Michelangelo to carve
He can’t rewrite the agro of my furied heart
I’ll wait on mountain tops in Paris, cold
J’veux pas mourir toute seule

Biz sadece Michelangelo’nun oyması için olan bir sanat değiliz
O benim öfkeli kalbimin agrosunu yeniden yazamaz
Paris’te dağların tepesinde bekleyeceğim, soğuk
Yalnız ölmek istemiyorum

I’ll dance, dance, dance
With my hands, hands, hands
Above my head, head, head
Like Jesus said
I’m gonna dance, dance, dance
With my hands, hands, hands above my head
Hands together, forgive him before he’s dead, because

Dans edeceğim, dans edeceğim, dans edeceğim
Ellerimle, ellerimle, ellerim
Başımın üstünde, başım, başım
Tıpkı Hz. İsa’nın dediği gibi
Dans edeceğim, dans edeceğim, dans edeceğim
Ellerimle, ellerimle, eller başımın üstünde
El ele, ölmeden önce onu affedin, çünkü

I won’t cry for you
I won’t crucify the things you do
I won’t cry for you
See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Senin için ağlamayacağım
Yaptığın şeyleri çarmıha germeyeceğim
Senin için ağlamayacağım
Göreceksin, sen gittiğinde ben hala Bloody Mary

Love
Aşk

Gaga, Gaga
Gaga, Gaga

I won’t cry for you
I won’t crucify the things you do, do, do
I won’t cry for you
See (see), when you’re gone, I’ll still be Bloody Mary

Senin için ağlamayacağım
Yaptığın şeyleri çarmıha germeyeceğim
Senin için ağlamayacağım
Göreceksin, sen gittiğinde ben hala Bloody Mary

Líberate, mi amor
Özgürlük aşkım