coldplay – humankind türkçe çeviri

Today I heard the strangest
I heard the strangest song

Bugün en tuhafını duydum
En tuhaf şarkıyı duydum

A DJ a star away is
Playing it to turn us on

Bir yıldız kadar uzaktaki bir DJ
Bizi tahrik etmek için çalıyordu

My heart started glowing
I feel it inside, it’s flowing

Kalbim parlamaya başladı
İçimde hissediyorum, akıyor

I say I know, I know, I know
We’re only human
I know, I know, I know
How we’re designed, yeah
Oh I know, I know, I know
We’re only human
But from another planet
Still they call us Humankind

Biliyorum diyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Biliyorum, biliyorum, biliyorum
Nasıl tasarlandığımızı, evet
Ah biliyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Ama başka bir gezegendeniz
Hala bize İnsanlık diyorlar

Today I had the strangest
Feeling that I belong

Bugün en tuhafı duyguyu yaşadım
Ait olduğumu hissettim

Before, I was dying
I feel it inside, now I’m flying

Önceleri ölüyordum
İçimde hissettim, şimdi uçuyorum

I say I know, I know, I know
We’re only human
I know, I know, I know
How we’re designed, yeah
Oh I know, I know, I know
We’re only human
But from another planet
Still they call us Humankind

Biliyorum diyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Biliyorum, biliyorum, biliyorum
Nasıl tasarlandığımızı, evet
Ah biliyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Ama başka bir gezegendeniz
Hala bize İnsanlık diyorlar

Today I had the strangest
Feeling that I belong

Bugün en tuhafı duyguyu yaşadım
Ait olduğumu hissettim

I know, I know, I know
We’re only human
I know, I know, I know
How we’re designed
Oh I know, I know, I know
We’re only human
But we’re capable of kindness
So they call us Humankind

Biliyorum diyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Biliyorum, biliyorum, biliyorum
Nasıl tasarlandığımızı, evet
Ah biliyorum, biliyorum, biliyorum
Biz sadece insanız
Ama biz nezaket yeteneğine sahibiz
Bu yüzden bize İnsanlık diyorlar