daine – stay close türkçe çeviri

Living foul but I feel my best
Been growing roots in amongst the wreck
Don’t know where but I lost my head
I still like you but I won’t admit it

Faul yaşıyorum ama en iyi şekilde hissediyorum
Enkaz arasında kökler büyütüyordum
Nerede bilmiyorum ama kafamı kaybettim
Hala senden hoşlanıyorum ama itiraf etmeyeceğim

Nothing to say, leave it all to fate
Can’t hear a thing when you call my name
Moving swift, I don’t need permission
Talking so loud, but I won’t listen

Söyleyecek bir şey yok, her şeyi kadere bırak
Adımı söylediğinde hiçbir şey duyamıyorum
Hızlı hareket ediyorum, izne ihtiyacım yok
Çok yüksek sesle konuşuyorum ama dinlemeyeceğim

Stay close to me
Even though I’m just leaving
Head over heels
For someone that you can’t reach

Bana yakın kal
Ben şimdi ulaşamadığım
Biri için
Tepetaklak olsam bile

Memories faded
My nail polish scuffs on the pavement
I’ve been patient but I can’t for long

Anılar soldu
Ojem kaldırıma sürtünüyor
Sabırlı oldum ama uzun süre yapamam

Worship on your knees
Tell me “Pretty please”
Now lie to me, give me what I need
What I need, l-l-l-lie to mе
Give me evеrything

Dizlerinin üzerinde yalvar
Bana ”Nolursun” de
Şimdi bana yalan söyle, ihtiyacım olanı ver
İhtiyacım olan şey, bana yalan söyle
Bana her şeyi ver

Stay close to me
Even though I’m just leaving
Head over heels
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach

Bana yakın kal
Ben şimdi ulaşamadığım
Biri için
Tepetaklak olsam bile
Ulaşamadığım biri için
Ulaşamadığım biri için
Ulaşamadığım biri için


I’ve been up there
Angels ’round me
I think I’m dead they braid my hair like
I’m a god

Stay close to me
Even though I’m just leaving
Head over heels
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach
For someone that you can’t reach