dram – let me see your phone türkçe çeviri

Since we been together
Lord knows I’ve wanted you
Oh, to love me the same way
Yeah, to love me the same way
As I do
It’s true, ooh

Birlikte olduğumuzdan beri
Tanrı biliyor seni istedim
Ah, beni aynı şekilde sevmen için
Evet, beni aynı şekilde sevmeni için
Benim gibi sevmeni
Bu doğru

‘Cause when I look in your eyes, they don’t shine just as bright as they used to (As they used to)
Said when I look in your eyes and you look back in mine, they look see through
Can’t believe you

Çünkü gözlerine baktığımda eskisi kadar parlak değiller (Eskisi gibi)
Ben senin gözlerine baktığımda ve sen benim gözlerime baktığında, onlar derinleri görebiliyorlar
Sana inanamıyorum

So (Ooh-oh, ooh-oh)
Let me see your phone
Type in your passcode
(So I can see) Inside of your soul
And I’m scrollin’ down to find where it might be

Yani (Ooh-oh, ooh-oh)
Telefonunu görmeme izin ver
Şifreni yazayım
(Böylece görebiliyorum) Ruhunun içini
Ve nerede olabileceğini bulmak için aşağı kaydırıyorum

Back and forth, arguments
Said you’re done with me ’cause I’m startin’ shit
But I’m leavin’ you ’cause you on some shit
Who is such and such? What is all of this?
We made a bond and you dishonered it
What’s worse is you won’t acknowledge it
And in spite of all my accomplishments
You took my pride and just stomped on it
Damn

İleri geri, argümanlar
Benimle işinin bittiğini söyledi çünkü saçmalamaya başlıyorum
Ama seni terk ediyorum çünkü sen bir boklar yiyorsun
Kim böyle ve böyle? Bütün bunlar nedir?
Bir bağ kurduk ve sen onu boşa çıkardın
Daha da kötüsü, bunu kabul etmeyeceksin
Ve tüm başarılarıma rağmen
Gururumu aldın ve üstüne bastın
Lanet olsun

Now when you look in my eyes (You look in my eyes), they don’t shine just as bright as they used to (They don’t shine just as bright)
As they used to (They don’t shine just as bright)
Said when you look (You look) in my eyes (In my eyes) and I don’t (I don’t) look surprised (Oh, oh) it’s ’cause I’m used to (I’m used to you)
What you do, ooh, babe
Damn

Şimdi gözlerime baktığında (Gözlerime bakıyorsun), eskisi kadar parlak değiller (O kadar parlak değiller)
Eskiden olduğu gibi (O kadar parlak değiller)
Gözlerime baktığında (Bakıyorsun) dedi (Gözlerime) ve şaşırmış görünmüyorum (Oh, oh) çünkü alıştım (sana alıştım)
Ne yapıyorsun, ooh, bebeğim
Lanet olsun

Let me see your phone (Let me see your phone, baby)
Type in your passcode
(So I can see) Inside of your soul (Can I?)
And I’m scrollin’ down to find where it might be

Yani (Ooh-oh, ooh-oh)
Telefonunu görmeme izin ver
Şifreni yazayım
(Böylece görebiliyorum) Ruhunun içini
Ve nerede olabileceğini bulmak için aşağı kaydırıyorum

‘Cause it ain’t here with me
So where could it be?
‘Cause it ain’t here with me
So where could it be?

Çünkü o burada benimle değil
Peki nerede olabilir?
Çünkü o burada benimle değil
Peki nerede olabilir?