Flames (Alevler)

Oh, oh

One foot in front of the other babe
Diğer bebeğin önüne bir adım
One breath leads to another yeah
Tek nefes diğerini takip ediyor
Just keep moving, oh
Sadece yürümeye devam et
Look within for the strength today

Bugün güç için araştır
Listen out for the voice to say
Sesin söylediklerini dinle
Just keep moving, oh
Sadece hareket etmeye devam et

Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
Bir yolunu bul, bir yolunu bul ama yürümeyi bırakma
Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, you can do this
Bir yolunu bul, bir yolunu bul, bunu yapabilirsin

So my love, keep on running
Yani sevgilim, koşmaya devam et
You gotta get through today
Bugünü geçmelisin
There my love, keep on running
Sevgim burada, koşmaya devam et
Gotta keep those tears at bay
O gözyaşlarını körfezde tutmalıyım
Oh, my love, don’t stop burning
Ah aşkım, yanmayı bırakma
Gonna send them up in flames
Onları alevlere yollayacağım
In flames
Alevlerde

Don’t stop, tomorrow’s another day
Durma, yarın başka bir gün
Don’t stop, tomorrow you’ll feel no pain
Durma, yarın hiç acı hissetmeyeceksin
Just keep moving
Sadece yürümeye devam et
Don’t stop the past’ll trip you up
Geçmişi durdurma, o seni hızlandıracak
You know, right now’s gotta be enough
Biliyorsun, şimdi yeterli olmalı
Just keep moving
Sadece yürümeye devam et

Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
Bir yolunu bul, bir yolunu bul ama yürümeyi bırakma
Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, you can do this
Bir yolunu bul, bir yolunu bul, bunu yapabilirsin

So my love, keep on running
Yani sevgilim, koşmaya devam et
You gotta get through today
Bugünü geçmelisin
There my love, keep on running
Sevgim burada, koşmaya devam et
Gotta keep those tears at bay
O gözyaşlarını körfezde tutmalıyım
Oh, my love, don’t stop burning
Ah aşkım, yanmayı bırakma
Gonna send them up in flames
Onları alevlere yollayacağım
In flames
Alevlerde

In flames
Ateşlerde
In flames
Ateşlerde
Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, but don’t stop moving
Bir yolunu bul, bir yolunu bul ama yürümeyi bırakma
Go, go, go
Git, git, git
Figure it out, figure it out, you can do this
Bir yolunu bul, bir yolunu bul, bunu yapabilirsin

So my love, keep on running
Yani sevgilim, koşmaya devam et
You gotta get through today
Bugünü geçmelisin
There my love, keep on running
Sevgim burada, koşmaya devam et
Gotta keep those tears at bay
O gözyaşlarını körfezde tutmalıyım
Oh, my love, don’t stop burning
Ah aşkım, yanmayı bırakma
Gonna send them up in flames
Onları alevlere yollayacağım
In flames
Alevlerde