dean lewis – how do i say goodbye türkçe çeviri

Early mornin’
There’s a message on my phone
It’s my mother saying “Darlin’, please come home”
I fear the worst
But how could you leave us all behind?
There’s so much to say, but there’s so little time

Sabah erken
Telefonumda mesaj var
Annem “Sevgilim, lütfen eve gel” diyor.
En kötüsünden korkuyorum
Ama hepimizi nasıl geride bırakırsın?
Söylenecek çok şey var ama çok az zaman var

So how do I say goodbye
To someone’s who’s been with me for my whole damn life?
You gave me my name and the colour of your eyes
I see your face when I look at mine
So how do I, how do I, how do I say goodbye?

Peki nasıl veda ederim
Lanet olası tüm hayatım boyunca benimle olan birine?
Bana adımı ve gözlerinin rengini verdin
Yüzüme baktığımda senin yüzünü görüyorum
Peki nasıl, nasıl, nasıl veda ederim?

When I couldn’t
You always saw the best in me
Right or wrong, you were always on my side
But I’m scared
Of what life without you’s like
And I saw the way she looked into your eyes

Ben yapamadığımda
Sen her zaman içimdeki en iyiyi gördün
Doğru ya da yanlış, her zaman benim tarafımdaydın
Ama korkuyorum
Sensiz hayatın neye benzeyeceğinden
Ve senin gözlerine nasıl baktığını gördüm

And I promised, if you go
I will make sure she’s alright

Ve söz verdim, gidersen
Onun iyi olduğundan emin olacağım

So how do I say goodbye
To someone’s who’s been with me for my whole damn life?
You gave me my name and the colour of your eyes
I see your face when I look at mine
So how do I, how do I, how do I say goodbye?

Peki nasıl veda ederim
Lanet olası tüm hayatım boyunca benimle olan birine?
Bana adımı ve gözlerinin rengini verdin
Yüzüme baktığımda senin yüzünü görüyorum
Peki nasıl, nasıl, nasıl veda ederim?

And there’s no way you could ever let me down
Gonna steal some time and start again
You’ll always be my closest friend
And someday we are gonna make it out
Just hold the light, just hold the light

Ve beni asla hayal kırıklığına uğratmana imkan yok
Biraz zaman çalacağım ve yeniden başlayacağım
Sen her zaman benim en yakın arkadaşım olacaksın
Ve bir gün bunu başaracağız
Sadece ışığı tut, sadece ışığı tut

So how do I say goodbye
To someone’s who’s been with me for my whole damn life?
You gave me my name and the colour of your eyes
I see your face when I look at mine
So how do I, how do I, how do I say goodbye?
So how do I, how do I, how do I say goodbye?

Peki nasıl veda ederim
Lanet olası tüm hayatım boyunca benimle olan birine?
Bana adımı ve gözlerinin rengini verdin
Yüzüme baktığımda senin yüzünü görüyorum
Peki nasıl, nasıl, nasıl veda ederim?
Peki nasıl, nasıl, nasıl veda ederim?