I know what you’re gonna say
I just gotta take it for another day
But I don’t need this kind of pressure
Who are you to ever measure?

ne diyeceğini biliyorum
başka bir güne sağ çıkmalıyım
ama böyle bir baskıya ihtiyacım yok
sen kimsin ki bunu ölçesin

What if I’m not okay?
Maybe I just gotta find another way
‘Cause I don’t need this kind of pressure
Now who the f are you to measure it?

ya iyi değilsem?
belki başka bir yol bulmalıyım?
ama böyle bir baskıya ihtiyacım yok
sen kimsin ki bunu ölçesin

Just leave it all behind
Leave it all behind

bırak gitsin

Moments never fade away
Life is just a bunch of games you gotta play
But I don’t need this kind of tension
Maybe just a new direction

Anlar hiç kaybolmaz
Hayat oynaman gerek bir dizi oyundur
Ama böyle bir gerilime ihtiyacım yok
Belki yeni bir yön lazımdır

What if I’m not okay?
Maybe I just gotta find another way
‘Cause I don’t need this kind of pressure
Now who the fuck are you to measure it?

ya iyi değilsem?
belki başka bir yol bulmalıyım?
ama böyle bir baskıya ihtiyacım yok
sen kimsin ki bunu ölçesin

Just leave it all behind
Leave it all behind

bırak gitsin

Now this life is so full of complications
Sometimes I feel like I’m struggling
This kind of love, it can be so overwhelming
The kind of love that is killing me
And I don’t know if I’m ever gonna make it
Upon the place where I wanna be
Because this life is so full of obligations
The kind of life that is killing me

Artık bu hayat çok karışık
bazen zorlanıyorum
böyle bir aşk bunaltıcı
böyle bir aşk beni öldürüyor
başarabilir miyim bilmiyorum
olmak istediğim yerin üzerindeyim
çünkü bu hayatın yükümlülükleri var
böyle bir aşk beni öldürüyor

Leave it all behind
Leave it all behind
Leave it all behind
Leave it all behind
Leave it all behind
Leave it all behind

bırak gitsin
bırak gitsin

Just leave it all behind
Leave it all behind

bırak gitsin