Starin’ at your dress ’cause it’s see-through
Elbisene bakıyorum çünkü transparan

Yeah, talkin’ all the shit that you done been through
Evet, yaşadığın her şeyi konuşuyorsun

Yeah, say that you a lesbian, girl, me too
Evet, lezbiyen olduğunu söylüyorsun, kızım, ben de öyleyim

Ayy, girls want girls where I’m from
Ayy, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Wait, woah, yeah, girls want girls
Bekle, woah, evet, kızlar kızları istiyor

Woah, yeah, woah, yeah, girls want girls where I’m from
Woah, evet, woah, evet, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Oh, yeah, yeah, girls want girls where
Oh, evet, evet, kızlar kızları istiyor

Ayy, woah, girls want girls where I’m from, ayy
Ayy, woah, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor, ayy

Cannot play a player, bae
Bir oyuncuyula başa çıkamazsın, bebeğim

I grew up with Drea faith
Gözü pek bir inançla büyüdüm

I done seen the realest ones come and leave a crazy way
En gerçekçilerin gelip delice gitmesini gördüm

Had to take my spot, it wasn’t somethin’ they just gave away
Yerimi kendim almak zorundaydım, bu onların hemen vereceği bir şey değildi

Sorry to all my fans that might’ve caught me on a crazy day
Beni meşgul bir günde yakalamış olabilen tüm fanlarımdan özür dilerim

Fuck you niggas thinkin’ tryna block me on a fadeaway?
Dönüp şutumu atarken beni bloklamaya çalışmayı düşünen hepinizi s*keyim

I’ve been on that shit, I only vibе with a payday
O boku yaşadım, sadece maaş günümün neşesiyle dayanabildim

Say you go that way, I guess we both go the samе way
Bunu tercih ettiğini söylüyorsun, sanırım ikimiz de aynı şeyi tercih ediyoruz

Girls want girls where I’m from
Geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Yeah, yeah, where we both from
Evet, evet, ikimizin de geldiği yerde 

Ayy, and you just got to Miami, need hotel rooms
Ayy, ve sen şimdi Miami’ye gittin, otel odasına ihtiyacın var

Niggas told you that they love you, but they fell through
Onlar sana seni sevdiklerini söylediler, ama çıvalladılar

So you shotting ’42 ’cause you
Şimdi onlara sıkıyorsun çünkü sen

Ayy, and you throwin’ on that dress ’cause it’s see-through
Ayyy, ve o elbiseyi giyiyorsun çünkü transparan

Yeah, talkin’ all the shit that you done been through
Evet, yaşadığın her şeyi konuşuyorsun

Yeah, textin’ me and say, “I need to see you”
Evet, bana “Seni görmem gerek” diyen bi mesaj atıyorsun

I don’t know (I don’t know)
Bilmiyorum (Bilmiyorum)

I might come, I might go, I don’t know (I don’t know)
Gelebilirim, gidebilirim, bilmiyorum (Bilmiyorum)

I might come, I might go, I don’t know
Gelebilirim, gidebilirim, bilmiyorum

Starin’ at your dress ’cause it’s see-through
Elbisene bakıyorum çünkü transparan

Yeah, talkin’ all the shit that you done been through
Evet, yaşadığın her şeyi konuşuyorsun

Yeah, say that you a lesbian, girl, me too
Evet, lezbiyen olduğunu söylüyorsun, kızım, ben de öyleyim

Ayy, girls want girls where I’m from
Ayy, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Wait, woah, yeah, girls want girls
Bekle, woah, evet, kızlar kızları istiyor

Woah, yeah, woah, yeah, girls want girls where I’m from
Woah, evet, woah, evet, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Oh, yeah, yeah, girls want girls where
Oh, evet, evet, kızlar kızları istiyor

Ayy, woah, girls want girls where I’m from, ayy
Ayy, woah, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor, ayy

My girl got a girlfriend
Sevgilimin bir kız arkadaşı var

Ain’t tryna be out of shape, well, stay up on them curls then
Formdan çıkmamaya çalışıyorum, o zaman bacakları kuvvetlendirmek gerek

If gym don’t work, get surgery
Eğer spor salonu işe yaramazsa, ameliyat ol

I’ll pay for that, my courtesy
Masrafları ben ödeyeceğim, benim inceliğim

Can’t imagine no bitch curvin’ me
Beni disipline etmeyecek bir s*rtuk hayal edemiyorum

I put in that work overly
Bunun için fazlaca çaba sarf ediyorum

I handle business
İşleri idare ediyorum

And I got two pretty bitches, keep ’em both on fleek
Ve iki şirin s*rtüğüm var, ikisini de hoş tutuyorum

They got matching Benz and matching APs
Onların aynı Benzleri ve aynı APleri var

Now they can really call each other twins
Şimdi gerçekten birbirlerine ikiz diyebilirler

I’m cool with all the owners, they love me, so they gon’ let us in
Tüm mal sahipleriyle aram iyi, beni severmer, o yüzden bizi aralarına alıyorlar

And bring all of your peers, it look better with more people
Ve tüm yaşıtlarını getir, daha çok insanla daha iyi duruyor

We got 1942 Casamigos, it’s getting heated
1942 Casamigomuz var, ortam sıcaklaşıyor

They gotta follow us in the Uber, my car filled up with shooters
Bizi Uber’a doğru takip ediyorlar, arabam nişancılarla dolu

It be lights, camera, action when you with us, it’s a movie
Bizimleyken her şey ışıklar, kamera, olay, bu bir film

I don’t drive my coupe to house parties, I’m tryna leave with two of ’em (Shh, shh)
Arabamı ev partilerine sürmem, sadece iki hatunla ayrılmaya çalışıyorum

Yeah, don’t nobody know the shit that we do
Evet, kimse yaptığımız boku bilmiyor

She like eating pussy, I’m like, “Me too”
O  oral vermeyi seviyor, diyorum “Evet, ben de”

I can’t wait to get off work to go and see you
İşten çıkıp seni görmeye gelmeyi bekleyemiyorum

Please bring your girlfriend along with you
Lütfen sevgilini de yanında getir

Y’all been on my mind too much, like what the fuck is wrong with me?
İkiniz aklımı meşgul ediyorsunuz, yani kendime diyorum benim sorunum ne? 

She said it’s somethin’ about the way your girl just makes her feel
O bunun sadece senin kızınının onu nasıl hissettirdiğiyle alakalı bir şey olduğunu söyledi

Whatever you’ve been dreamin’ ’bout, I swear to make it real
Hayal ettiğin şey neyse, yemin ederim onu gerçekleştireceğim

Just ride around the town with me
Sadece şehri benimle gez

Then come lay down with me
Sonra gel ve benimle birlikte uzan

I don’t know (I don’t know)
Bilmiyorum (Bilmiyorum)

I might come, I might go, I don’t know (I don’t know)
Gelebilirim, gidebilirim, bilmiyorum (Bilmiyorum)

I might come, I might go, I don’t know
Gelebilirim, gidebilirim, bilmiyorum

Starin’ at your dress ’cause it’s see-through
Elbisene bakıyorum çünkü transparan

Yeah, talkin’ all the shit that you done been through
Evet, yaşadığın her şeyi konuşuyorsun

Yeah, say that you a lesbian, girl, me too
Evet, lezbiyen olduğunu söylüyorsun, kızım, ben de öyleyim

Ayy, girls want girls where I’m from
Ayy, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Wait, woah, yeah, girls want girls
Bekle, woah, evet, kızlar kızları istiyor

Woah, yeah, woah, yeah, girls want girls where I’m from
Woah, evet, woah, evet, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor

Oh, yeah, yeah, girls want girls where
Oh, evet, evet, kızlar kızları istiyor

Ayy, woah, girls want girls where I’m from, ayy
Ayy, woah, geldiğim yerde kızlar kızları istiyor, ayy

But I know you wanna roll with the gang
Ama ekiple takılmak istediğini biliyorum

And I know you want the finest of things
Ve en iyileri istediğini biliyorum

Askin’ me about se— settlin’ down ’cause you know that things are going my way
Durulmak hakkında soruyorsun çünkü işlerin benim istediğim şekilde gittiğini biliyorsun