eart wind fire – september türkçe çeviri

Do you remember
The 21st night of September?
Love was changin’ the minds of pretenders
While chasin’ the clouds away
Our hearts were ringin’
In the key that our souls were singin’
As we danced in the night, remember
How the stars stole the night away, oh, yeah

Hatırlıyor musun
21 Eylül gecesini?
Aşk, taklitçilerin zihinlerini değiştiriyordu
Bulutları kovalarken
Kalplerimiz çınlıyordu
Ruhlarımızın şarkı söylediği tonlarda
Gece dans ettiğimizde, hatırla
Yıldızlar geceyi nasıl çaldı, oh, evet

Hey, hey, hey
Ba-dee-ya, say, do you remember?
Ba-dee-ya, dancin’ in September
Ba-dee-ya, never was a cloudy day

Hey hey hey
Ba-dee-ya, söyle, hatırlıyor musun?
Ba-dee-ya, Eylüldeki dansı
Ba-dee-ya, asla bulutlu bir gün olmadı

My thoughts are with you
Holdin’ hands with your heart to see you
Only blue talk and love, remember
How we knew love was here to stay
Now December
Found the love that we shared in September
Only blue talk and love, remember
The true love we share today

Düşüncelerim seninle
Seni görmek için kalbinle el ele tutuşuyorum
Sadece hüzünlü konuşma ve aşk, hatırla
Aşkın burada kalacağını nasıl biliyorduk
Şimdi Aralık
Eylül’de paylaştığımız aşkı buldum
Sadece hüzünlü konuşma ve aşk, hatırla
Bugün paylaştığımız gerçek aşk

Hey, hey, hey
Ba-dee-ya, say, do you remember?
Ba-dee-ya, dancin’ in September
Ba-dee-ya, never was a cloudy day
There was a—

Hey hey hey
Ba-dee-ya, söyle, hatırlıyor musun?
Ba-dee-ya, Eylüldeki dansı
Ba-dee-ya, asla bulutlu bir gün olmadı
Bir şey vardı-

The bell was ringin’, oh, oh
Our souls were singin’
Do you remember never a cloudy day? Yow

Zil çalıyordu, oh, oh
Ruhlarımız şarkı söylüyordu
Hiç bulutlu bir gün hatırlamıyor musun? eyvah

There was a
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), say, do you remember?
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), dancin’ in September
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), never was a cloudy day
And we’ll say
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), say, do you remember?
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), dancin’ in September
Ba-dee-ya (Dee ya, dee-ya), golden dreams were shiny days

Vardı-
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), söyle, hatırlıyor musun?
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), Eylül’de dans edişi
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), asla bulutlu bir gün olmadı
Ve söyleyeceğiz
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), söyle, hatırlıyor musun?
Ba-dee-ya (Dee-ya, dee-ya), Eylül’de dans edişi
Ba-dee-ya (Dee ya, dee-ya), altın rüyalar parlak günlerdi