ed sheeran – eyes closed türkçe çeviri

I know it’s a bad idea
But how can I help myself?
Been inside for most this year
And I thought a few drinks, they might help
It’s been a while, my dear
Dealin’ with the cards life dealt
I’m still holdin’ back these tears
While my friends are somewhere else

Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorum
Ama kendime nasıl yardımcı olabilirim?
Bu yıl içime kapanıktım
Ve birkaç içkinin yardımcı olabileceğini düşündüm
Uzun zaman oldu canım
Hayat dağıtılan kartlarla uğraşıyor
Hala bu gözyaşlarını tutuyorum
Arkadaşlarım başka bir yerdeyken

I pictured this year a little bit different, wedded in February
I step in the bar, it hit me so hard, oh, how can it be this heavy?
Every song reminds me you’re gonе and I feel the lump form in my throat
‘Cause I’m herе alone

Bu yılı biraz farklı hayal ettim, şubatta evlendiğimi mesela
Bara giriyorum, bana çok sert vurdu, ah, nasıl bu kadar ağır olabilir?
Her şarkı bana senin gittiğini hatırlatıyor ve boğazımda bir yumru hissediyorum
Çünkü burada yalnızım

Just dancin’ with my eyes closed
‘Cause everywhere I look, I still see you
And time is movin’ so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancin’ with my

Sadece gözlerim kapalı dans ediyorum
Çünkü nereye baksam, hala seni görüyorum
Ve zaman çok yavaş ilerliyor
Ve başka ne yapabilirim bilmiyorum
Bu yüzden kendimle dans etmeye devam edeceğim

Eye-eye-eye-eyes
Eye-eye-eye-eyes closed
Eye-eye-eye-eyes
So I’ll keep dancin’ with my

Göz-göz-göz-göz
Göz-göz-göz-gözlerim kapalı
Göz-göz-göz-göz
Bu yüzden kendimle dans etmeye devam edeceğim

Delusion is here again
And I think you’ll come home soon
A word brings me right back in
Then it’s only me that’s in this room
I guess I could just pretend
The colours are more than blue
But I lost more than my friend
I can’t help but missing you (Yeah, yeah, yeah)

Yanılsama yine burada
Ve yakında eve geleceğini düşünüyorum
Bir kelime beni hemen geri getiriyor
O zaman bu odada sadece ben varım
Sanırım rol yapabilirdim
Renkler maviden daha fazlası
Ama arkadaşımdan daha fazlasını kaybettim
Seni özlemeyi bırakamıyorum (Evet, evet, evet)

I pictured this month a little bit different, no one is ever ready
And when it unfolds, you get in a hole, oh, how can it be this heavy?
Everything changes, nothing’s the same, except the truth is now you’re gone
And life just goes on

Bu ayı biraz farklı hayal ettim, kimse hazır değil
Ve açıldığında, bir deliğe giriyorsun, ah, nasıl bu kadar ağır olabilir?
Her şey değişir, hiçbir şey aynı değildir, gerçek şu ki artık sen yoksun
Ve hayat devam ediyor

So I’m dancin’ with my eyes closed
‘Cause everywhere I look, I still see you
And time is movin’ so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancin’ with my

Bu yüzden gözlerim kapalı dans ediyorum
Çünkü nereye baksam, hala seni görüyorum.
Ve zaman çok yavaş ilerliyor
Ve başka ne yapabilirim bilmiyorum
Bu yüzden kendimle dans etmeye devam edeceğim

Eye-eye-eye-eyes
Eye-eye-eye-eyes closed
Eye-eye-eye-eyes
So I’ll keep dancin’ with my
Eye-eye-eye-eyes
Eye-eye-eye-eyes closed
Eye-eye-eye-eyes
Oh, I keep dancin’ with my

Göz-göz-göz-göz
Göz-göz-göz-gözlerim kapalı
Göz-göz-göz-göz
Bu yüzden gözlerim kapalı dans etmeye devam edeceğim
Göz-göz-göz-göz
Göz-göz-göz-gözlerim kapalı
Göz-göz-göz-göz
Bu yüzden gözlerim kapalı dans etmeye devam edeceğim

They’re shutting the bar, they’re cleanin’ the floor
And everyone is already home
But I’m on my own

Barı kapatıyorlar, yerleri temizliyorlar
Ve herkes zaten evde
Ama ben tek başımayım

Still dancin’ with my eyes closed
‘Cause everywhere I look, I still see you
And time is movin’ so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancin’ with my

Hala gözlerim kapalı dans ediyorum
Çünkü nereye baksam, hala seni görüyorum.
Ve zaman çok yavaş ilerliyor
Ve başka ne yapabilirim bilmiyorum
Bu yüzden kendimle dans etmeye devam edeceğim

Eye-eye-eye-eyes
Eye-eye-eye-eyes closed
Eye-eye-eye-eyes
Oh, I keep dancin’ with my
Eye-eye-eye-e

Göz-göz-göz-göz
Göz-göz-göz-gözlerim kapalı
Göz-göz-göz-göz
Bu yüzden gözlerim kapalı dans etmeye devam edeceğim
Göz-göz-göz-göz
Göz-göz-göz-gözlerim kapalı
Göz-göz-göz-göz
Bu yüzden gözlerim kapalı dans etmeye devam edeceğim