Elli Eli Raritto San I Got Summer on My Mind Türkçe Çevirisi

I have summer on my mind – Aklımda yaz var
But nowhere else – Ama başka hiçbir yerde
Lord take me downtown or to you – Tanrım beni şehir merkezine ya da sana götür.
People show me love but I can’t take it – İnsanlar bana sevgi gösteriyor ama ben alamıyorum.
What I said was true, real pain, can’t fake it – Söylediklerim doğruydu, gerçek acı, numara yapamazsın
Still they wanna be with me – Hala benimle olmak istiyorlar
Still they wanna live with me – Hala benimle yaşamak istiyorlar
Still they want to feel like me – Hala benim gibi hissetmek istiyorlar
Still I can’t believe it’s me – Hala ben olduğuma inanamıyorum.
The time you spend on me, I spend on being free – Senin benim için harcadığın zamanı, ben özgür olmak için harcıyorum.
On a flight to NYC, I see you when you see me – New York’a uçarken, sen beni gördüğünde ben de seni göreceğim.
I wonder why? – Neden acaba?
Why do you have to lie? – Neden yalan söylemek zorundasın?
When you’ve seen me cry – Beni ağlarken gördüğünde
When you’ve seen me shy – Beni utangaç gördüğünde
When you’ve seen me high – Beni yüksekte gördüğünde
When you see me die – Beni ölürken gördüğünde
Where we come from, you don’t know – Nereden geldiğimizi bilmiyorsun
You will know where we will go – Nereye gideceğimizi bileceksin
Yeah, I’m here, where are you? – Evet, ben buradayım, sen neredesin?
There’s nothing we can’t do – Yapamayacağımız hiçbir şey yok.
We up in here with one thing on our mind, let’s go with something – Buraya aklımızda tek bir şeyle geldik.
Then we play “Still D.R.E” my way, all day. – Sonra bütün gün “Still D.R.E” çalacağız.
In Beats by Dre then we go and get buzzed – Beats by Dre’de sonra gidip kafayı buluruz
Get drunk, get crunk, get fucked up (fucked up) – Sarhoş ol, çıldır, sikiş (sikiş)
I am S-Y, no lie, at least you get to witness it – Ben S-Y’yim, yalan yok, en azından sen buna tanık oluyorsun.
Kill so many songs, you’d think I had a hit list – O kadar çok şarkı öldürdüm ki, bir hit listem var sanırsınız.
That’s Drake, well we love the young money business – Bu Drake, genç para işini seviyoruz
Cause we’re young and we get money – Çünkü biz genciz ve para kazanıyoruz
I got summer on my mind – Aklımda yaz var
Nowhere else though – Başka hiçbir yerde
Lord take me downtown or to you – Tanrım beni şehir merkezine ya da sana götür.
People show me love but I can’t take it – İnsanlar bana sevgi gösteriyor ama ben alamıyorum.
What I said was true, real pain, can’t fake it – Söylediklerim doğruydu, gerçek acı, numara yapamazsın.