“Limbo”

”Cehennemin sınırındaki yer”

Walk around the world and feel like every place the same

Dünyayı dolaşıp her yer aynıymış gibi hissediyorum


I look into your eyes and see that you are in some pain

Gözlerinin içine bakıyorum ve acı içinde olduğunu görüyorum


Freddie gonna help the business, wrap a rope around your neck

Freddie işe yardım edecek, boynuna bağlanan ipe yardım edecek


Gonna help you make a choice, let it sit, don’t let it rest

Bir seçim yapmana yardım edecek, bırak otursun, dinlenmesine izin verme


You a pest, what the fuck, you left a mess

Sen bir haşeresin, ne bok yiyorsun, ortalığı karıştırıyorsun


It’s okay, I’ll just say that your body’s gone today

Sorun değil, ben sadece vücudunun bugün uçacağını söylüyorum


You in Hell, I don’t think you failed, you just made some bail

Cehennemdesin, batırdığını düşünmüyorum, sadece biraz bedel ödedin


Come that day, it gets worse and I hope you fucking hurt
O gün gel, daha da kötüye gidiyor ve umarım boku yersin


Now what’s the word, captain?

Şimdi n’apacaksın, kaptan?


I think I caught you lackin’

Sanırım seni işi sallarken gördüm


There are nine more layers than this Hell’s packin’

Bu cehennem kutusunda 9 kat daha var


No tippy tappin’, bitch I come in blippy brappin’

Hayır çarkeyf, kaltak içeri havlayarak geliyorum


I feel lucky I’m not you

Sen olmadığım için şanslı hissediyorum


At the top I do the do

En üstte yapacağımı yaparım


Stuck in the fuckin’ darkness and it’s cold, and hot

Lanet karanlıkta sıkışıp kaldım ve bu soğuk, sıcak


Haven’t felt sun in some days, bitch, where do I start?

Günlerdir güneşi hissetmiyor musun, kaltak, nereden başlayayım?


Start from the top, and the next off the bottom

En üstten başla ve sonra bir alta geç


Rock bottom baby, I swear I already got em’

Dibi boyla bebeğim, söz çoktan hepsini kaptım

Close your eyes and think of something for me

Gözlerini kapat ve benim için bir şeyler düşün


Think of all the times that you’ve been feeling kinda lonely

Tıpkı onca zaman yalnız hissettiğin zamanları düşün

What could you do with your time instead?

Bunun yerine zamanını nasıl harcamak isterdin?


What? You smoking weed, you fucking bitch and go to bed

Ne? Otunu içiyorsun, kaltağını beceriyoriyorsun ve yatağa gidiyorsun


Notice all the colors that you seeing in your head

Kafanın içinde gördüğün tüm renklere dikkat et


Now strip away the shit and feel the darkness, feel aspread

Şimdi o boku at gitsin ve karanlığı hisset, yayılmayı hisset


This is what is like to be known as dead

Ölü olarak bilinmek böyle bir şey


Now open up your eyes, you see the world that is red

Şimdi gözlerini aç, artık kırmızı görüyorsun

Now what’s the word, captain?

Şimdi n’apacaksın, kaptan?


I think I caught you lackin’

Sanırım seni işi sallarken gördüm


There are nine more layers than this Hell’s packin’

Bu cehennem kutusunda 9 kat daha var


No tippy tappin’, bitch I come in blippy brappin’

Hayır çarkeyf, kaltak içeri havlayarak geliyorum


I feel lucky I’m not you

Sen olmadığım için şanslı hissediyorum


At the top I do the do

En üstte yapacağımı yaparım


Stuck in the fuckin’ darkness and it’s cold, and hot

Lanet karanlıkta sıkışıp kaldım ve bu soğuk, sıcak


Haven’t felt sun in some days, bitch, where do I start?

Günlerdir güneşi hissetmiyor musun, kaltak, nereden başlayayım?


Start from the top, and the next off the bottom

En üstten başla ve sonra bir alta geç


Rock bottom baby, I swear I already got em’

Dibi boyla bebeğim, söz çoktan hepsini kaptım