Gorillaz-Andromeda(Türkçe Çeviri)

When the passing looks to die for
Ölmek için geçen bakışlar olduğunda

Take it in your heart now, love her
Şimdi kalbinin içine al, onu sev

When the case is out
Dosyalar ortaya çıktığında

And tired and sodden
Ve yorgun ve sırılsıklam

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Back to when it was cool
Rahat olduğunda geri dönmek için

‘Cause there’s no substitute
Çünkü burada vekil yok

Who even knows the truth?
Gerçekleri kim bilebilir?

The truth, the truth
Gerçekler, gerçekler

Outside, cold and ghosting out with jet lag
Dışarıda, soğuk ve uçakla peşinde koşuyor

I took it to the right man
Doğru adama için onu aldım

Took it all back
Hepsini geri adlım

When the courts were closing
Mahkemeler kapandığında

It was Bobby gracing
Bobby buzlanıyordu

I know that
Onu biliyorum

I put it to the right man
Ben doğru adam için onu koydum

He put it back
O geri koydu

Caught in your eyes
Gözlerinde yakaladım

Stacks of lights
Işıkların yığınlarını

Come streaming back
Gel geri akalım

Make it for the best times
En iyi zamanlar için yaptım

Growing pains, good times
Büyüyen acılar, iyi zamanlar

Good times, good times
İyi zamanlar,iyi zamanlar

Good times, good times
İyi zamanlar,iyi zamanlar

Good times, good times
İyi zamanlar,iyi zamanlar

Take it in your heart now, love her
Şimdi kalbinin içine al, onu sev

Take it in your heart, heart, heart, heart
Kalbinin içine al,kalbin,kalbin,kalbin

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Where it all goes down
Hepsi nereye gitti

Andromeda
Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda
Andromeda, Andromeda

Take it in your heart now, love her
Şimdi kalbinin içine al, onu sev

Andromeda, Andromeda
Andromeda, Andromeda

Andromeda, Andromeda
Andromeda, Andromeda

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Take it in your heart
Kalbinin içine al

Where it all goes down
Hepsi nereye gitti

*Andromeda:Türkçe’de zincire vurulmuş kız anlamındadır. 88 takım yıldızından biridir.