I wish you were here

Keşke burada olsaydın
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I’m missing your birthday
Doğum gününü özlüyorum 
Let me make it clear
Onu açık yapmama izin ver
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I, I want you near
Ben, seni yanımda istiyorum 

I tried to stay cool about
Sakin kalmaya çalıştım 
Cause you always seem cool with that
Çünkü sen bununla her zaman sakin görünüyorsun 
Why do I try?
Neden deniyorum? 
I guess I want you, you don’t want me
Sanırım seni istiyorum, sen beni istemiyorsun
When I say I’m cool about
Sakin olduğumu söylediğimde 
I’m really not cool about it
Bununla ilgili gerçekten sakin değilim 
Why don’t you come on back?
Cause I really want you, you don’t want me
You know you all I think about
Tüm düşündüğümün sen olduğunu biliyorsun 
Don’t let me say it out loud
Bunu sesli dile getirmeme izin verme 
Cause all I think about is youuuu
Çünkü çünkü tüm düşündüğüm sensinn 
I wish you were here
Keşke burada olsaydın 
Ooh, I wish you were here
Ooh, keşke burada olsaydın 
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I’m missing your birthday, let me make it clear
Doğum gününü özlüyorum bunu açık yqpmama izin ver 
Ooh Let me make it clear
Ooh, açık yapmama izin ver 
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I, I want you near
Ben, seni yanımda istiyorum 
I wish you were here
Keşke burada olsaydın
Oh I wish you were here
Oh keşke burada olsaydın 
Taking my t-shit off making this whole world stop

Open my table tab
Benim masamın ucunu aç
Making this kitchen rock

I tried to stay cool about
Sakin kalmaya çalıştım 
Cause you always seem cool with that
Çünkü sen her zaman bununla sakin görünüyorsun
Why do I try?
Neden deniyorum? 
I guess I want you, you don’t want me
You know you all I think about
Don’t let me say it out loud
Bunı sesli dile getirmeme izin verme 
Cause all I think about is youuuu
I wish you were here
Ooh, I wish you were here
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I’m missing your birthday
Doğum gününü özlüyorum 
Let me make it clear (oh yeah) oh let me make it clear
Açık yapmama izin ver (oh evet) bunu açık yapmama izin vet 
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun 
I, I want you near
Ben, seni yanımda istiyorum 
I wish you were here
Keşke burada olsaydın 
Ooh I wish you were here
Ooh keşke burada olsaydın
Every time you disappear
Her zaman ortadan kaybolduğunda
I’m thinking about you, let me make it clear
Seni düşünüyorum, bunu açık yapmama izin ver 
Oh let me make it clear
Bunu açık yapmama izin ver 
Every time you disappear
Her zaman ortadan kayboluyorsun
I, I want you near, I
Ben, seni yanımda istiyorum, ben