Indila – Tourner Dans Le Vide Türkçe Çeviri

Il était brun, le teint basané
Esmerdi esmerdi
Le regard timide, les mains toutes abîmées
Utangaç bakışlı elleri tamamen yıpranmış
Il taillait la pierre, fils d’ouvier
Taşı ikiye böler işçi cocugu
Il en était fier, mais pourquoi vous riez?
Bundan utanmaz gurur duyar ama niye gülüyorsunuz?
Non, ne le jugez pas
Hayır onu yargılamayın
Vous qui ne connaissez pas
Siz bilmezsiniz
Les vertiges et le labeur
Baş dönesini (tansiyon) ve agı işçiliği bilmezler
Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs
Mutluluklarınız sahte değer takasına giriyorsunuz
Lui, il est tout mon monde, et bien plus que ça
O benim dünyam hatta çok daha fazlası
Seule je crie son nom quand vient le désarroi
Kaygılanıp strese girince sadece onun adını anarım
Et puis tout s’effondre quand il n’est plus là
Ve o burada yokken herşey başıma yıkılır
J’aimerais tellement lui dire mais je n’ose pas
Ona Söylemek isterim ama cesaret edemiyorum

Lui qui me fait
O beni

Tourner dans le vide, vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Boşlukta döndürüyor o beni döndürüyor
Dans le vide, vide, vide
Boşlukta boşlukta boşlukta
Tourner, tourner dans le vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide
Boşlukta döndürüyor
(7x)

Qui peut bien me dire ce qui est arrivé?
Bana kim güzelce söyleyebilir neler oldugunu?
Depuis qu’il est parti, je n’ai pu me relever
O gittiğinden beri kendime gelemiyorum
Ce n’est plus qu’un souvenir, une larme du passé
O artık sadece bir anı ve geçmişten gözyaşı
Coincée dans mes yeux qui ne veut plus s’en aller
Gözlerimde kaldı gitmek istemiyor
Oh non, ne riez pas
Ah hayır gülmeyin
Vous qui ne connaissez pas
Siz bilmezsiniz
Les vertiges et la douleur
Baş dönmesini ve agır işçiliği
Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur
Onlar çok yüzeysel sevgi hakkında çok cahiller
Lui, c’était tout mon monde et bien plus que ça
O benim dünyam hatta çok daha fazlasıydı
J’espère le revoir là, pas dans l’au-delà
Onu öteki dünyada yeniden görmeyi umuyorum
Aidez-moi tout s’effondre puisqu’il n’est plus là
Yardım edin o gittiginden beri herşeyim yıkıldı
Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat
Aşkımı yakışıklı güzel askerimi biliyor musun?

Que tu me fais
Beni
Tourner dans le vide, vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Boşlukta döndürüyor o beni döndürüyor
Dans le vide, vide, vide
Boşlukta boşlukta boşlukta
Tourner, tourner dans le vide
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide, il me fait tourner
Boşlukta döndürüyor boşlukta
Tourner dans le vide
Boşlukta döndürüyor
(7x)