INNA – My Crystal Nails Çeviri

It’s raining tonight, yeah – Bu gece yağmur yağıyor, evet
All these diamonds on the dance floor, yeah, yeah – Dans pistindeki tüm bu elmaslar, evet, evet
It’s shining so bright, mmh – Çok parlak parlıyor, mmh
Get closer if you want more, want more, ye-yeah – Daha fazlasını istersen yaklaş, iste, evet

There’s something in the air tonight, tonight – Bu gece havada bir şeyler var, bu gece
I’m gonna do it right, so ri-ri-right – Doğru yapacağım, bu yüzden doğru, ri-ri-doğru

I’m a super extra – Ben süper fazla
Mega crystalicious nowadays – Bugünlerde mega kristalimsi
I’m the Alpha, the Omega – Ben alfa, omega’yım
Don’t be filling up my space – Alanımı doldurma
Got some glitter on my hands – Ellerimde biraz ışıltı var
Yeah, you know ladies and gents – Evet, hanımlar ve beyler, biliyorsunuz
Oh yeah, god damn – Oh evet, Tanrı’ya şükürler olsun
Take a look at my crystal nails, hah! – Kristal tırnaklarıma bir bak, hah!

My crystal nails – Benim kristal tırnaklarım
My crystal nails – Benim kristal tırnaklarım
My-my-my-my-my-my – Benim-benim-benim-benim-benim-benim
My crystal nails – Benim kristal tırnaklarım
My crystal nails – Benim kristal tırnaklarım
My-my-my-my-my-my – Benim-benim-benim-benim-benim-benim

I’m coming in hot, yeah – Sıcak geliyorum, evet
You’re watching me like crazy, ye-yeah – Beni deli gibi izliyorsun, ye-yeah
I think you’re in luck – Şanslısın sanırım
You can have it almost daily, ye-yeah – Neredeyse her gün sahip olabilirsin, ye-yeah