All God’s children need travelling shoes
Drive your problems from here
All good people read good books
Now your conscience is clear
I hear you talk girl
Now your conscience is clear

Tüm Tanrı’nın çocuklarının seyahat ayakkabılarına ihtiyacı var
Sorunlarınızı buradan başlatın
Bütün iyi insanlar iyi kitaplar okur
Artık vicdanınız rahat
Konuştuğunu duydum kızım
Artık vicdanın rahat

In the morning when I wipe my brow
Wipe the miles away
I like to think I can be so willed
And never do what you say
I’ll never hear you
And never do what you say

Sabah kaşımı sildiğimde
Kilometreleri sildiğimde
Çok istekli olabileceğimi düşünmeyi seviyorum
Ve asla dediğini yapmamayı
Seni asla duymayacağım
Ve asla dediğini yapmayacağım

Look my eyes are just holograms
Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you’ll never be
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety

Bak gözlerim sadece hologramlar
Bak, aşkın ellerimden kırmızıya boyandı
Biliyorsun ki ellerimde
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası asla olmayacaksın
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası

We’ve just poked a little empty pie
For the fun that people had at night
Late at night don’t need hostility
The timid smile and pause to free

İnsanların geceleri eğlenmesi için
Biraz boş bir turta dürttük
Gece geç saatlerde düşmanlığa gerek yok
Ürkek gülümseme ve özgürleşmek için bir duraklama

I don’t care about their different thoughts
Different thoughts are good for me
Up in arms and chaste and whole
All God’s children took their toll

Onların farklı düşünceleri umurumda değil
Farklı düşünceler bana iyi geliyor
Kollarda ve iffetle ve bütün halde
Tanrı’nın tüm çocukları bedellerini ödedi

Look my eyes are just holograms
Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you’ll never be
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety

Bak gözlerim sadece hologramlar
Bak, aşkın ellerimden kırmızıya boyandı
Biliyorsun ki ellerimde
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası asla olmayacaksın
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası

Cup of tea, takes time to think, yeah
Time to risk a life, a life, a life
Sweet and handsome
Soft and porky
You pig out ’til you’ve seen the light
Pig out ’til you’ve seen the light

Bir fincan çay, düşünmek zaman alır, evet
Bir hayatı, bir hayatı, bir hayatı riske atma zamanı
Tatlı ve yakışıklı
Yumuşak ve şişko
Işığı görene kadar tıkınıyorsun
Işığı görene kadar tıkınıyorsun

Half the people read the papers
Read them good and well
Pretty people, nervous people
People have got to sell
News you have to sell

İnsanların yarısı gazete okuyor
Onları iyi okuyorlar
Güzel insanlar, gergin insanlar
İnsanlar satmak zorunda
Satmanız gereken haberler var

Look my eyes are just holograms
Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you’ll never be
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety
Look my eyes are just holograms

Bak gözlerim sadece hologramlar
Bak, aşkın ellerimden kırmızıya boyandı
Biliyorsun ki ellerimde
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası asla olmayacaksın
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası
Bak gözlerim sadece hologramlar

Look your love has drawn red from my hands
From my hands you know you’ll never be
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety
More than twist in my sobriety

Bak, aşkın ellerimden kırmızıya boyandı
Biliyorsun ki ellerimde
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası asla olmayacaksın
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası
Ayıklığımda bükülmekten daha fazlası