2253269-justin-bieber-believe-617-409
Beauty and a beat:
Yeah..
Young Money..
Nicki Minaj
Justin..
Show you off
Göster kendini
Tonight I wanna show you off (aye,aye,aye)
Bu gece sana caka satmak istiyorum
What you got
neyin var
A billion could’ve never bought (aye,aye,aye)
Bir milyar asla alınamaz
We gonna party like it’s 3012 tonight
3012 gibi bu gece parti vereceğiz
I wanna show you all the finer things in life
Sana hayatın tüm inceliklerini göstermek istiyorum
So just forget about the world, we young tonight
o halde hayatı unut, bu gece biz genciz
I’m coming for ya, I’m coming for ya
senin için geliyorum, senin için geliyorum
Cause all..
çünkü tüm
I need, is a Beauty and a Beat
ihtiyacım olan bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
kim benim hayatımı tamamlayabilir
It’s all..
hepsi
By you, when the music makes you move
senin tarafından, müzik seni harekete geçirdiğinde
Baby do it like you do
bebeğim yaptığın gibi yap
Cause..
çünkü
Body rock,
vücudunun sertliği
Girl, I can feel your body rock (aye,aye,aye)
kız, vücudunun sertliğini hissedebiliyorum
Take a bow, you on the hottest ticket now (aye,aye,aye)
Tebrikler (Alkışları kabul et), en ateşli bilet şimdi sende
We gonna party like it’s 3012 tonight
3012 gibi bu gece parti vereceğiz
I wanna show you all the finer things in life
Sana hayatın tüm inceliklerini göstermek istiyorum
So just forget about the world, we young tonight
o halde hayatı unut, bu gece biz genciz
I’m coming for ya, I’m coming for ya
senin için geliyorum, senin için geliyorum
Cause all..
çünkü tüm
I need, is a Beauty and a Beat
ihtiyacım olan bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
kim benim hayatımı tamamlayabilir
It’s all..
hepsi
By you, when the music makes you move
senin tarafından, müzik seni harekete geçirdiğinde
Baby do it like you do
bebeğim yaptığın gibi yap
Cause..
çünkü
Uh, Uh
In time, ink lines, b-b-tches couldn’t get on my incline
zamanla, mürekkep hatlar, fah…ler beni yönlendiremez
World tour, it’s mine, ten little letters, on a big sign
dünya turu, benim, on küçük harf, büyük bir işarette
Justin.. Bieber, you know Imma hit ‘em with the ether
Justin.. Bieber, biliyorsun, onları eterle vuracağım
I gotta keep my eye out for Selena
Gözümü Selena’nın üzerinde tutmam gerekiyor
Beauty, Beauty and the Beast
Güzellik, güzel ve çirkin
Beauty from the east, beautiful confessions of the priest
doğudan gelen güzellik, rahibin güzel itirafları
Beast, beauty from the streets, we don’t get deceased
çirkin, güzel caddelerde, ölmedik
Every time a beauty on the beats
güzel her ritim tutuşunda
(Body rock, girl, I can feel your body rock)
vücudunun sertliğini hissedebiliyorum
(Yeah, Yeah, yeah, Let’s go, Let’s go!)
Cause all..
çünkü tüm
I need, is a Beauty and a Beat
ihtiyacım olan bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
kim benim hayatımı tamamlayabilir
It’s all..
hepsi
By you, when the music makes you move
senin tarafından, müzik seni harekete geçirdiğinde
Baby do it like you do
bebeğim yaptığın gibi yap
Cause..
Çünkü