Ağlak bir sokaktayım, solundan ilerliyorum
Yardan henüz geçmişim ve önümü göremiyorum
Duvarlarına yazılmış kimin kimi sevdiği
Lambalar patlatılmış bir suç mahalli gibi

I am on a crying street, I am going on left side
I’ve just broken up and I can’t see front of me
Who loves whom is written on its walls
Lamps are blew up like a crime scene

Şehrime bir gelmeyegör, her virane saray olur
Beni tekrar sevmeyegör, mahpushane cennet olur

If you come to my city, every wreck becomes a palace
If you love me, prison becomes a heaven

Muğlak bir bataktayım, dibine ben gidiyorum
Dardan dara düşmüşüm, kolayı ne bilmiyorum
Hangi kitapta yazılmış, aşkın zora yenildiği?
Öyle dağılmışım ki, polis çevirdi yine

I am in an unclear swamp, I’m going to bottom
I had hard times, I don’t know what’s easy.
Which book says that love is defeated by diffuculty?
I am a mess, police stopped me again

Şehrime bir gelmeyegör, her virane saray olur
Beni tekrar sevmeyegör, mahpushane cennet olur

If you come to my city, every wreck becomes a palace
If you love me, prison becomes a heaven

Böyle sevmek olur mu? böyle sevsek olur mu?
Geç olmadan ver cevabı, şimdi sevsek olur mu?

What kind of love is this? Is it okay if we love like this?
Give the answer before it’s late, Is it okay if we love right now?

Şehrime bir gelmeyegör, her virane saray olur
Beni tekrar sevmeyegör, mahpushane cennet olur

If you come to my city, every wreck becomes a palace
If you love me, prison becomes a heaven