Katy Perry – Daisies (Türkçe Çeviri)

Told them your dreams, and they all started laughing
I guess you’re out of your mind ’til it actually happens

Onlara hayalini anlattım ve hepsi gülmeye başladı
Sanırım gerçekleşene kadar aklını kaçıracaksın

I’m the small town
One in seven billion
Why can’t it be me?

Ben küçük bir kasabayım
7 milyonda bir
Neden ben kendim olamıyorum?

They told me I was out there, tried to knock me down
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
They said I’m going nowhere, tried to count me out
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

Bana oraya ait olmadığımı söylediler, beni yere sermeye çalıştılar
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar.
Gidecek yerim olmadığını söylediler, beni yok saymaya çalıştılar.
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar
.

When did we all stop believing in magic?
Why did we put all our hopes in a box in the attic?

Hepimiz ne zaman sihire inanmayı bıraktık?
Neden tüm umutlarımızı tavan arasında bir kutuya koyduk?

I’m the long shot
I’m the Hail Mary
Why can’t it be me?

Ben zor biriyim
Ben Hail Mary’im
Neden kendim olamıyorum?

They told me I was out there, tried to knock me down
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
They said I’m going nowhere, tried to count me out
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

Bana oraya ait olmadığımı söylediler, beni yere sermeye çalıştılar
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar.
Gidecek yerim olmadığını söylediler, beni yok saymaya çalıştılar.
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar.

I’m the small town
One in seven billion
Why can’t it be me?

Ben küçük bir kasabayım
7 milyonda bir
Neden ben kendim olamıyorum?

They told me I was out there, tried to knock me down
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies
They said I’m going nowhere, tried to count me out (Count me out)
Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house
They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me
‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

Bana oraya ait olmadığımı söylediler, beni yere sermeye çalıştılar
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar.
Gidecek yerim olmadığını söylediler, beni yok saymaya çalıştılar.
O sopaları ve taşları aldım, onlara bir ev yapabileceğimi gösterdim.
Deli olduğumu söylüyorlar ama asla beni değiştirmelerine izin vermeyeceğim
Beni papatyalarla örtene kadar
.