I’ve been an actor on a stage
Playing a role I have to play
I’m getting tired, it’s safe to say
Living behind a masquerade

Bir sahnede oyuncuyum
Oynamam gereeken rolü oynuyorum
Yoruluyorum desem yeridir
Maskenin arkasında yaşamaktan

No more performing out of fear
Trying to keep my conscience clear
It all seems so insincere
I’d trade it all to meet You here

Artık korkuyla oynamak yok 
Vicdanımı temiz tutmaya çalışıyorum 
Bütün bunlar samimiyetsiz geliyor
Tüm bunları takas edebilirim buluşmak için seninle burada

I’m losing my religion
I’m losing my religion

İnancımı kaybediyorum 
İnancımı kaybediyorum

Light a match and watch it burn
To Your heart I will return
No one could love me like You do
Why would I want a substitute

Bir kibrit yak ve yanmasını izle 
Kalbine geri döneceğim
Kimse beni senin sevdiğin gibi sevemez
Neden bir başkasını yerine koymayı isteyeyim

I’m losing my religion
I’m losing my religion
I’m losing my religion
I’m losing my religion
To find You

İnancımı kaybediyorum 
İnancımı kaybediyorum
İnancımı kaybediyorum
İnancımı kaybediyorum
Seni bulmak için

I’m losing my religion, and finding something new
I need something different, and different looks like You
I’m losing my religion, and finding something new
‘Cause I need something different, and different looks like You

İnancımı kaybediyorum, ve yeni bir şey buldum
Farklı bir şeye ihtiyacım vardı, farklı senin gibi görünüyor 
İnancımı kaybediyorum, ve yeni bir şey buldum
Çünkü farklı bir şeye ihtiyacım vardı ve farklı senin gibi görünüyor

I’m losing my religion
I’m losing my religion
I’m losing my religion
I’m losing my religion
To find You, to find You
To find You, to find You
You

İnancımı kaybediyorum 
İnancımı kaybediyorum
İnancımı kaybediyorum
İnancımı kaybediyorum
Seni bulmak için, seni bulmak için
Seni bulmak için, seni bulmak için
Seni