Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is La Vie En Rose

Beni yakın tut ve sımsıkı sarıl 
Yaptığın büyü
Bu güllerin içinde hayat

When you kiss me heaven sighs
And though I close my eyes
I see La Vie En Rose

Beni öptüğünde cennet iç çekiyor
Ve ben gözlerimi kapatmış olsam da
Görüyorum güllerin içinde bir hayat

When you press me to your heart
I’m in a world apart
A world where roses bloom

Beni kalbine bastırdığında
Ayrı bir dünyadayım
Güllerin açtığı bir dünyada

And when you speak, angels sing from above
Everyday words seem to turn into love songs

Ve sen konuştuğunda, melekler yukardan şarkı söylüyor
Gündelik sözler aşk şarkılarına dönüşüyor

Give your heart and soul to me
And life will always be
La Vie En Rose

Bana kalbini ve ruhunu ver
Ve hayat daima olacak
Güllerin içinde hayat