louis tomlinson bigger than me türkçe çeviri

When somebody told me I would change
I used to hide behind a smile
When somebody told me I would change
I was afraid, I don’t know why
‘Cause so does the world outside, I realised

Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Bir gülümsemenin arkasına saklanırdım
Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Korkuyordum, nedenini bilmiyorum
Çünkü dışarıdaki dünya da öyle, anladım

I didn’t read the signs
Walkin’ different lines
I know I took a left
Tryna make it right

İşaretleri okumadım
Farklı çizgilerde yürüyorum
Biliyorum sola döndüm
Düzeltmeye çalışıyorum

All of these voices, all of these choices
I don’t hear them anymore
Hear them anymore

Tüm bu sesler, tüm bu seçimler
Artık onları duymuyorum
Artık onları duymuyorum

When somebody told me I would change
I used to hidе behind a smile
When somеbody told me I would change
I was afraid, I don’t know why
‘Cause so does the world outside, I realised

Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Bir gülümsemenin arkasına saklanırdım
Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Korkuyordum, nedenini bilmiyorum
Çünkü dışarıdaki dünya da kokrardı, anladım

And it’s bigger than me
It’s bigger than me
I’ve woken up from my sleep
It’s bigger than me
It’s bigger than me

Ve benden büyük
Benden büyük
Uykumdan uyandım
Benden büyük
Benden büyük

So come on, call me “liar”
Yeah, you’re so quick to judge
‘Cause, yeah, I mighta changed
But everybody does

Hadi, bana “yalancı” de
Evet, yargılamak için çok hızlısın
Çünkü evet, değişmiş olabilirim
Ama herkes değişir

All of those voices, all of those choices
I don’t hear them anymore
Hear them anymore

Tüm bu sesler, tüm bu seçimler
Artık onları duymuyorum
Artık onları duymuyorum

When somebody told me I would change
I used to hide behind a smile
When somebody told me I would change
I was afraid, I don’t know why
‘Cause so does the world outside, I realised

Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Bir gülümsemenin arkasına saklanırdım
Biri bana değişeceğimi söylediğinde
Korkuyordum, nedenini bilmiyorum
Çünkü dışarıdaki dünya da kokrardı, anladım

And it’s bigger than me
It’s bigger than me
I’ve woken up from my sleep
It’s bigger than me
It’s bigger than me

Ve benden büyük
Benden büyük
Uykumdan uyandım
Benden büyük
Benden büyük

Do you ever ask why? It’s not black and white
How you sleep at night when you’re just like me?
Ooh, ’cause I feel alive
Now I realise that the world outside

Nedenini hiç sordun mu? Siyah beyaz değil
Tıpkı benim gibiyken geceleri nasıl uyuyorsun?
Ooh, çünkü yaşadığımı hissediyorum
Şimdi anlıyorum ki dışarıdaki dünya

Is bigger than me
It’s bigger than me
I’ve woken up from my sleep
It’s bigger than me
It’s bigger than me

Benden büyük
Benden büyük
Uykumdan uyandım
Benden büyük
Benden büyük