Mabel (Ft. Not3s)-Fine Line [Türkçe Çeviri]

[Mabel]
We came in crawling this morning
Biz sabahları emekleyip geldik

Already getting ready to go
Çoktan almaya hazırız

(Aah)

And now I got you calling for me
Ve şimdi ben seni benim için alıyorum

‘Cause there’s a plan and you wanna know
Çünkü burada bir plan var ve sen istediğini biliyorsun

(Aah, oh)

[Pre-Chorus: Mabel]
I know how this thing goes (goes)
Bu şeyin nasıl olduğunu biliyorum (olduğunu)

I know the beat to your love
Aşkının atışının biliyorum

I know how you like yours (yours)
Seninkini nasıl sevdiğini biliyorum (seninkini)

(Aah, oh)
They say anything goes (goes)
Onlar hiçbir şey olmadığını söylüyorlar

But I have the beat to your love (your love)
Ama ben aşkının atışıydım (senin aşkının)

Where are we gonna take it?
Biz onu alıp nereye götürmeliyiz?

[Nakarat: Mabel]
Now I’m dancing on a fine line
Şimdi iyi bir çizgi üzerinde dans ediyorum

Somewhere between a minute and a lifetime
Bazı zamanlarda bir dakika ve bir ömür boyu

You do it to me, to me
Sen benim için yaparsın, benim için

I can’t lie, I got a bit caught up tonight
Yalan söylemem, ben geceleri biraz yakaladım

But it’s a fine line
Ama iyi bir çizgi üzerinde

You do it to me, to me
Sen benim için yaparsın, benim için

You do it to me, to me
Sen benim için yaparsın, benim için

[Mabel]
I got a warning for you
Senin için bir uyarı aldım

Don’t play me at this, I never löse
Bunu benimle oynama, asla kaybetmem

I’m all in, all in so follow me with your every move
Ben hep içindeyim, hep içinde bu yüzden her adımında beni takip et

(Aah, ooh, aah)

(Not3s)
You do it to me
Sen benim için yaparsın

But you don’t know what you’re doing to me
Ama sen bana ne yaptığını bilmezsin

You’re making my head explode
Sen kafamı patlatıyorsun

And it’s mad how you make a brother lose his brain
Ve sen nasıl bir erkek kardeşinin beynini kaybettirebilirsin delice

A touch made me go insane
Bana delice bir dokunuş yaparsın

I know this is destiny
Biliyorum bu kader

Every time you say my name
Her zaman sen adımı söylersin

You ain’t committed no crimes before
Sen önceden hiç suç işlemiş değilsin

No felon, but you’re dangerous
Suçlu değilsin , ama sen tehlikelisin

All these other people hating us
Tüm bu diğer insanlar bizden nefret ederler

But we don’t give a fuck what they say to us
Ama biz onların bize söylediklerini umursamayız

‘Cause you got me and I know I got you
Çünkü sen beni aldın ve biliyorum ben seni aldım

Everybody’s eyes on us when we come through
Biz buradan geçerken herkesin gözü üzerimizde