blank

You were only seventeen
Looking at your window screen
Sweetest girl I’ve ever seen
Straight up from a project dream

Sadece 17 yaşındaydın
Pencerenden bakıyordun
Gördüğüm en hoş kız
Bir hayalden fırlamış gibi

You were on the second floor
I was right across from yours
Two different sides of war
Kinda like a west side story, now

İkinci kattaydın
Seninkinin tam karşısındaydım
Savaşın iki farklı tarafı
Batı tarafı hikayesi misali

Leyla, I am in love with you, Leyla
Im coming up any day now
So bust that window and come with me
Leyla, get all your stuff and we’ll break out
Baby I know what to say now
But I want you any way

Leyla, sana aşığım Leyla
Her gün geliyorum artık
O pencereyi kır ve gel benimle
Leyla, tüm eşyalarını al, kaçacağız
Bebeğim şu an ne demem gerektiğini biliyorum
Ama seni istiyorum her halükarda

But I want you anyway..

Ama seni istiyorum her halükarda

Now we’ve turned twenty-three
You moved across town from me
Our friends and family wouldn’t let us be happy
I hear your married now, hear it ain’t working out
But they can’t shut us down

Şimdi 23 yaşına geldik
Benden uzak bir şehre taşındın
Arkadaşlarımız ve ailemiz mutlu olmamıza izin vermezdi
Şimdi evli olduğunu duyuyorum, iyi gitmediğini duyuyorum
Ama bizi durduramazlar

Leyla just tell me how, and I’ll be there
You are a goddess, I want you to know
I’ll never forget you, I’ll never let go
I’ll be coming to get you

Leyla, nasıl olacağını söyle hemen orada olurum
Sen bir tanrıçasın, tanımak istiyorum
Seni asla unutmayacağım, asla gitmene izin vermeyeceğim
Seni almaya geleceğim

Leyla, I am in love with you, Leyla
Im coming up any day now
So bust that window and come with me
Leyla, get all your stuff and we’ll break out
Baby I know what to say now
But I want you any way

Leyla, sana aşığım Leyla
Her gün geliyorum artık
O pencereyi kır ve gel benimle
Leyla, tüm eşyalarını al, kaçacağız
Bebeğim şu an ne demem gerektiğini biliyorum
Ama seni istiyorum her halükarda

But I want you anyway..

Ama seni istiyorum her halükarda

You are a goddess, I want you to know
I’ll never forget you, I’ll never let go
I’ll be coming to get you

Sen bir tanrıçasın, tanımak istiyorum
Seni asla unutmayacağım, asla gitmene izin vermeyeceğim
Seni almaya geleceğim

Leyla, I am in love with you, Leyla
Im coming up any day now
So bust that window and come with me
Leyla, get all your stuff and we’ll break out
Baby I know what to say now
But I want you any way

Leyla, sana aşığım Leyla
Her gün geliyorum artık
O pencereyi kır ve gel benimle
Leyla, tüm eşyalarını al, kaçacağız
Bebeğim şu an ne demem gerektiğini biliyorum
Ama seni istiyorum her halükarda

But I want you anyway..

Ama seni istiyorum her halükarda

Leyla, I am in love with you, Leyla
Im coming up any day now
So bust that window and come with me
Leyla, get all your stuff and we’ll break out
Baby I know what to say now
But I want you any way…

Leyla, sana aşığım Leyla
Her gün geliyorum artık
O pencereyi kır ve gel benimle
Leyla, tüm eşyalarını al, kaçacağız
Bebeğim şu an ne demem gerektiğini biliyorum
Ama seni istiyorum her halükarda