Soldier of Fortune

Opeth

I have often told you stories about the way
I lived the life of a drifter
Waiting for the day

Sana sık sık günü bekleyen bir serserinin hayatını nasıl yaşadığımla ilgili hikayeler anlattım

When I’d take your hand and sing you songs
Then maybe you would say
“Come lay with me and love me”
And I would surely stay

Elini tutup sana şarkılar söylediğimde
Belki o zaman ” gel yanıma uzan ve beni sev ” dersin
Ve ben kesinlikle yanında kalırdım

But I feel I’m growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill going round
Guess I’ll always be a soldier of fortune

Ama yaşlandığımı hissediyorum
Ve söylediğim şarkılar uzaklarda bir yel değirmeninin sesi gibi yankılanıyor
Sanırım her zaman kaderin bir neferi olacağım

Many times I’ve been a traveller
I looked for something new
In days of old when nights were cold
I wandered without you

Birçok kez bir gezgin oldum
Gecelerin soğuk olduğu günlerde yeni bir şey aradım
Sensiz dolaşırken

But those days I thought my eyes had seen you standing near
Though blindness is confusing
It shows that you’re not here

Ama o günlerde gözlerimin seni yakınlarda dururken gördüğünü sandım
Körlük kafa karıştırıcı olsa bile
Senin orada olmadığını gösteriyor

Now I feel I’m growing older
And the songs that I have sung
Echo in the distance
Like the sound
Of a windmill going round
Guess I’ll always be a soldier of fortune

Ama yaşlandığımı hissediyorum
Ve söylediğim şarkılar uzaklarda bir yel değirmeninin sesi gibi yankılanıyor
Sanırım her zaman kaderin bir neferi olacağım

I can hear the sound
Of a windmill going round
Guess I’ll always be a soldier of fortune

Uzaklardaki yel değirmenin sesini duyabiliyorum
Sanırım her zaman kaderin bir neferi olacağım

I guess I’ll always be
A soldier of fortune

Sanırım her zaman
Kaderin bir neferi olacağım