Rag N Bone Man – Human (Türkçe Çeviri )

I’m only human
Yalnızca insanım

I’m only, I’m only
Yalnızca,yalnızca

I’m only human, human
Yalnızca insanım,insan

Maybe I’m foolish
Belki ben aptalım

Maybe I’m blind
Belki ben körüm

Thinking I can see through this
Bunu görebileceğimi düşünüyorum

And see what’s behind
Ve arkasında ne olduğunu görüyorum

Got no way to prove it

Bunu kanıtlanmanın yolu yok

So maybe I’m blind
Bu yüzden belki ben körüm

But I’m only human after all
Ama yine de ben yalnızca insanım

I’m only human after all
Yine de ben yalnızca insanım

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Take a look in the mirror
Aynaya bir bakış at

And what do you see
Ve ne görüyorsun

Do you see it clearer
Açıkça görebiliyor musun

Or are you deceived
Yoksa aldatıldın mı

In what you believe
İnandığın şeyde

‘Cause I’m only human after all
Çünkü yine de ben yalnızca insanım

You’re only human after all
Yine de sen yalnızca insansın

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Some people got the real problems
Bazı insanların gerçek problemleri vardı

Some people out of luck
Bazı insanların şansı yoktu

Some people think I can solve them
Bazı insanlar onların problemlerini çözebileceğimi düşündüler

Lord heavens above

Yukarıdaki Lord gökleri

I’m only human after all
Yine de ben yalnızca insanım

I’m only human after all
Yine de  ben yalnızca insanım

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t ask my opinion
Fikrimi sorma

Don’t ask me to lie
Yalanı bana sorma

Then beg for forgiveness
Sonra affetmek için yalvar

For making you cry
Ağlaman için yapılanlar

Making you cry
Seni ağlatıyorlar

‘Cause I’m only human after all
Çünkü  yine de yalnızca insanım

I’m only human after all
Yine de yalnızca insanım

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

I’m only human
Ben yalnızca insanım

I make mistakes
Ben hatalar yaparım

I’m only human
Ben yalnızca insanım

That’s all it takes
Hepsi böyle sürer

To put the blame on me
Beni suçlu yerine koymanı

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

I’m no prophet or Messiah
Peygamber ve ya Mesih değilim

Should go looking somewhere higher
Yüksek yerlerden bakmaya ne dersin

I’m only human after all
Yine de yalnızca insanım

I’m only human after all
Yine de yalnızca insanım

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

I’m only human
Ben yalnızca insanım

I do what I can
Ne yapabilirsem yaparım

I’m just a man
Ben sadece bir adamım

I do what I can
Ne yapabilirsem yaparım

Don’t put the blame on me
Beni suçlu yerine koyma

Don’t put your blame on me
Beni suçlu yerine koyma