[Anderson .Paak:]

I’m still life (Oh, yeah, yeah, what?)

(Hala hayatım)

I’m still life (Yo, what?)

(Hala hayatım)

I’m still life (Uh-huh, ayy, yeah)

(Hala hayatım)

I’m still life (Oh, yeah, everybody, let’s go, let’s go)

(Hala hayatım)

[RM:]

I’m still life, but I’m movin’

(Hala hayatım, ama hareket ediyorum)

Just live now, goin’ forward, yeah

(Şimdi sadece yaşa, ileriye doğru)

A still life that does not stop, keep my flower blooming again

(Durağan bir hayat değil, çiçeğim tekrar açsın)

Gimme no name ’cause I’m untitled (Oh, yeah)

(Bana isim verme çünkü ben isimsizim)

My life is on display, still life, still life

(Hayatım ekranda, hala hayat, hala hayat)

The past is gone, and the future is unclear (Oh-oh)

(Geçmiş gitti, ve gelecek belirsiz)

I catch my breath at a fork in the road

( Yol ayrımında nefesimi tuttum)

I want to escape the frame of this canvas (Oh-oh)

( Bu tuvalin çerçevesinden kaçmak istiyorum)

The shadow cast over me by yesterday and tomorrow

(Dünden ve yarından üzerime düşen gölgeden)

I just calmly livе errtime (Oh-oh)

(Her zaman sadece sakince yaşarım)

24/7, yeah, baby, I’m on timе

(24/7, evet bebeğim, zamanında geldim)

I just live every minute and every second of today

(Sadece bugünün her dakika ve her saniyesini yaşarım)

Bet everything you have

(Sahip olduğun her şeye bahse gir)

What you know about me, huh?

(Benim hakımda ne biliyorsun, ha?)

[Anderson .Paak:]

I’m still life (Ooh-ooh)

(Hala hayatım)

Yeah, can’t lock me in the frame, I’m movin’, yeah-eh

(O beni çerçeveye kilitleyemez, hareket ediyorum)

I’m still life (Ooh-ooh)

(Hala hayatım)

Life is better than the death, I’ll prove it, yeah-eh

(Hayat ölümden daha iyi, kanıtlayacağım)

[Anderson .Paak & RM:]

I’m still life, but I’m movin’

(Hala hayatım, ama hareket ediyorum)

Just live now, goin’ forward, yeah

(Şimdi sadece yaşa, ileriye doğru)

Still nonstop life

(Hayat hala durmaksızın)

Shall my flower bloom again

(Çiçeğim tekrar açar mı?)

I’m still life, but I’m movin’

(Hala hayatım, ama hareket ediyorum)

Just live now, goin’ forward, yeah

(Şimdi sadece yaşa, ieriye doğru)

Still nonstop life

(Hayat hala durmaksızın)

Yo, I never stop bay, let’s get it now

(Ben asla durmam, öyleyse şimdi gidelim)

[RM:]

Errday is my day one, brother

(Hergün benim ilk günüm kardeşim)

Baby, I buy time with Money

(Bebeğim, paramla zamanı satın alırım)

Don’t listen to their mockery, plug your ears

(Onların alaylarını dinleme, kulaklarını tıka)

Shall the buggers risk their lives online

(Herifler hayatlarını çevrimiçi riske atacaklar mı)?

Trendsetter? I’m a friend, better

(Akım belirleyici? Ben dostum, daha iyi)

A go-and-getter that makes you fed up

(Seni bıktıran şeyi git ve al)

In the end, it didn’t turn out as I wanted

(Sonunda, istediğim gibi olmadı)

Not what I hoped, they live so happily, just as I want, huh

(Umduğum gibi değil, çok mutlu yaşıyorlar, tam istediğim gibi)

Livin’ in Hannam-daero

(Hannam-daero da yaşa)

Look at Tantan-daero

(Tantan-daero’ya bak)

I have nothing to go to Gangnam-daero now

(Şimdi Gangam-daero’ya gitmek için bir sebebim yok)

If your rent is overdue, leave that place immediately

(Eğer kira gecikirse, ordan acilen uzaklaş)

What a poor flex, hon’, look at yo chain

(Ne ezik bir esneklik, tatlım, zincirine bak)

Me rather do it like, “Look at my stain”

(Ben daha çok ‘lekeme bak’ gibi tercih ederim)

Live today like weeds

(Yabani otlar gibi yaşa bugün)

Just like a flower, but I never stay

(Çiçek gibi, ama asla kalmam)

[Anderson .Paak:]

Oh, sh*t (Oh, sh*t)

Ha-ha-ha-ha

Hey, Paak, what’s up?

(Hey, Paak, naber?)

You know what I’m doin, what you know what I’m sayin’?

(Ne yaptığımı biliyor musun?, Söylediklerim hakkında ne biliyorsun?)

I know what you sayin’ bro

(Ne söylediğini biliyorum bro)

Yeah, come on

(Evet, hadi bakalım)

I’m still life (Ooh-ooh)

(Hala hayatım)

Yeah, can’t lock me in the frame, I’m movin’, yeah-eh

(Beni çerçeveye kitleyemez, hareket ediyorum)

I’m still life (Ooh-ooh)

(Hala hayatım)

Life is better than the death, I’ll prove it, yeah-eh

(Hayat ölümden daha iyi, kanıtlayacağım)

[Anderson .Paak & RM:]

I’m still life, but I’m movin’

(Hala hayatım, ama hareket ediyorum)

Just live now, goin’ forward yeah

(Şimdi sadece yaşa, ileriye doğru)

Still nonstop life

(Hayat hala durmaksızın)

Shall my flower bloom again

(Çiçeğim tekrar açar mı?)

I’m still life, but I’m movin’

(Hala hayatım, ama hareket ediyorum)

Just live now, goin’ forward, yeah

(Şimdi sadece yaşa, ileriye doğru)

Still nonstop life

(Hayat hala durmaksızın)

Yo, I never stop bay, let’s get it now

(Ben asla durmam, öyleyse şimdi gidelim)