roar – christmas kids türkçe çeviri

Ronnette, my dear, don’t ever disappear
Do what you want as long as you stay here
I need you now, I love you so much
More than you could know

Ronnette, canım, asla kaybolma
Burada kaldığın sürece istediğini yap
Şimdi sana ihtiyacım var, seni çok seviyorum
Bilebileceğinden çok daha fazla

The Christmas kids were nothing but a gift
And love is a tower where all of us can live

Noel çocukları bir hediyeden başka bir şey değildi
Ve aşk hepimizin yaşayabileceği bir kule

You’ll change your name or change your mind
And leave this fucked up place behind

Adını değiştireceksin ya da fikrini değiştireceksin
Ve bu boktan yeri arkanda bırakacaksın

But I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know

Ama ben bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim

Appearing unsightly
With devils inside me
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie
If you ever try to leave me, I’ll find you, Ronnie

İçimdeki şeytanlarla
Çirkin görünüyorum
Eğer beni terk etmeye kalkarsan, seni bulacağım Ronnie
Eğer beni terk etmeye kalkarsan, seni bulacağım Ronnie
Eğer beni terk etmeye kalkarsan, seni bulacağım Ronnie
Eğer beni terk etmeye kalkarsan, seni bulacağım Ronnie

I’m leaving, Phil, I’m leaving now
I’m going to escape, but you won’t know how
Or where to find me when I’m gone
I’ll drink myself to death inside
This prison cell
This prison cell

Ben gidiyorum Phil, şimdi gidiyorum
Ben kaçacağım ama nasıl olduğunu bilemeyeceksin
Ya da gittiğimde beni nerede bulacağını bilemeyeceksin
İçimde ölümüne içeceğim
Bu hapishane hücresi
Bu hapishane hücresi

So get me out of here
Get me out of here
Get me out of here
Get me out of here
You’ll change your name or change your mind
And leave this fucked up place behind

Bu yüzden beni buradan çıkar
Beni buradan çıkar
Beni buradan çıkar
Beni buradan çıkar
Adını değiştireceksin ya da fikrini değiştireceksin
Ve bu boktan yeri arkanda bırakacaksın

But I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know
I’ll know, I’ll know

Ama ben bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim
Bileceğim, bileceğim