Look how you found me

Beni nasıl bulduğuna bak

No one else sees this but you, but you

Bunu senden başka kimse görmüyor, sen hariç

Cause once you told me

Çünkü bir keresinde sen demiştin ki

If something’s missing in me

Eğer bendeki bir şeyi özlersen

To go and find it in you

Git ve onu kendi içinde bul

A piece of me ain’t there

Bir parçam burada değil

Cause nothing can compare

Çünkü hiçbir şey kıyaslanamaz

To life when I was young

Benim genç olduğum zamanla

That girl inside me stays

İçimdeki o kız kalıyor

If I’m not here for me

Eğer kendim için burada olmazsam

She will be there

O burada olacak

Dadadadadada

dadadadadada

Look how you found me

Beni nasıl bulduğuna bak

A broken part enough for two

İki kişi için bir kırık parça yeterli

For me and you

Ben ve senin için

Just reminiscence of the best parts of my youth

Sadece gençliğimin en iyi kısımlarını hatırlatan

I wish I was her for good

keşke büsbütün o olsaydım

A piece of me ain’t there

Bir parçam burada değil

Cause nothing can compare

Çünkü hiçbir şey karşılaştırılamaz

To life when I was young

Benim genç olduğum zamanla

That girl inside me stays

İçimdeki o kız kalıyor

If I’m not here for me

Eğer kendim için burada olmazsam

She will be there

O burada olacak

Dadadadadada

dadadadadada

Messages from her

Ondan gelen mesajlar

Messages to her

Ona giden mesajlar

Messages from her

Ondan gelen mesajlar

Messages to her

Ona giden mesajlar

Messages from her

Ondan  gelen mesajlar

Messages to her

Ona giden mesajlar

If I’m not here for me

Eğer kendim için burada olmazsam

She will be

O olacak

A piece of me ain’t there

Bir parçam burada değil

‘Cause nothing can compare

çünkü hiçbir şey karşılaştırılamaz

To life when I was young

Benim genç olduğum zamanla

That girl inside me stays

İçimdeki o kız kalıyor

If I’m not here for me

Eğer kendim için burada olmazsam

She will be there

O burada olacak

Look how you found me

Beni nasıl bulduğuna bak

Searching for messages from you

Senden gelen mesajlar için arıyorum