He treats me with kindness and feeling
Bana nezaket ve duyguyla davranıyor

Show me in front of people
Beni insanların önünde göster

He knows I’m romantic
Romantik olduğumu biliyor

He plays on the sensitive chord
Hassas akorda çalıyor

Melt my soul melt me
Erit ruhumu erit beni

Every visit I like it
Her ziyaretimde beğeniyorum

And the looks   his eyes   made me think
Ve gözleri bana düşündürdü

Multiply fifths by   sixths
Beşlikleri altılıklarla çarpın

He treats me with kindness and feeling
Bana nezaket ve duyguyla davranıyor

Show me in front of people
Beni insanların önünde göster

He knows   that I am a romantic
Romantik olduğumu biliyor

He plays on the sensitive chord
Hassas akorda çalıyor

Melt my soul melt me
Erit ruhumu erit beni

Every visit I like it
Her ziyaretimde beğeniyorum

And the looks of his eyes betrayed me
Ve gözlerinin bakışı bana ihanet etti

Multiply fifths by sixths
Beşlikleri altılıklarla çarpın

When he speaks, he goes crazy
Konuştuğunda çıldırıyor

I, I’m going crazy
Ben, ben deliriyorum

My appearance and content change
Görünüşüm ve içeriğim değişiyor

Me, me and my content
Ben, ben ve içeriğim

Take control of my heart
Kalbimi kontrol altına al

It runs in my blood and my breath
Kanımda ve nefesimde akıyor

He treats me with kindness and feeling
Bana nezaket ve duyguyla davranıyor

Show me in front of people
Beni insanların önünde göster

He knows that I am romantic
Romantik olduğumu biliyor

He plays on the sensitive chord
Hassas akorda çalıyor

Melt my soul melt me
Erit ruhumu erit beni

Every visit I like it
Her ziyaretimde beğeniyorum

And the looks of his eyes betrayed me
Ve gözlerinin bakışı bana ihanet etti

Multiply fifths by sixths
Beşlikleri altılıklarla çarpın

The white flag is raised
Beyaz bayrak çekildi

And his love orders to follow
Ve onun aşk emirleri takip etmek

Sly Arif is my weakness
Sinsi Arif benim zayıf noktam

Among the world and people
Dünya ve insanlar arasında

The white flag is raised
Beyaz bayrak çekildi

And his love orders to follow
Ve onun aşk emirleri takip etmek

Sly Arif is my weakness
Sinsi Arif benim zayıf noktam

Among the world and people
Dünya ve insanlar arasında

When he speaks, he goes crazy
Konuştuğunda çıldırıyor

I, I’m going crazy
Ben, ben deliriyorum

My appearance and content change
Görünüşüm ve içeriğim değişiyor

Ah, me and my substance
Ah, ben ve benim maddem

Take control of my heart
Kalbimi kontrol altına al

It runs in my blood and my breath
Kanımda ve nefesimde akıyor

He treats me with kindness and feeling
Bana nezaket ve duyguyla davranıyor

Show me in front of people
Beni insanların önünde göster

He knows that I am romantic
Romantik olduğumu biliyor

He plays on the sensitive chord
Hassas akorda çalıyor

Melt my soul melt me
Erit ruhumu erit beni

Every visit I like it
Her ziyaretimde beğeniyorum

And the looks of his eyes betrayed me
Ve gözlerinin bakışı bana ihanet etti

Multiply fifths by sixths
Beşlikleri altılıklarla çarpın