tame impala – wings of time türkçe çeviri

We are number one
It is clear to us now
All that’s said and done
I knew it all along
And the world will find out
But, oh, it takes time to love

Biz bir numarayız
Artık bizim için bu ortada
Bütün söylenenler ve yapılanlar
Başından beri biliyordum
Ve dünya öğrenecek
Ama, oh, sevmek zaman alır

Do you see the wings of time?
Do you feel a sense of pride now?
Do you know you’ll never fly alone?
We did it right this time

Zamanın kanatlarını görüyor musun?
Şimdi bir gurur duygusu hissediyor musun?
Asla yalnız uçmayacağını biliyor musun?
Bu sefer doğru yaptık

I know I came on strong
I was just excited
You might come along with us
Now we’re going home
To the old horizon
To love, live, fall, survive

Biliyorum güçlü geldim
Sadece heyecanlandım
Bizimle gelebilirsin
Şimdi eve gidiyoruz
Eski ufka
Sevmeye, yaşamaya, düşmeye, hayatta kalmaya

Do you see the wings of time?
Do you feel a sense of pride now?
Do you know you’ll never fly alone?
We did it right this time
We did it right this time
We did it right this time
We did it right this time

Zamanın kanatlarını görüyor musun?
Şimdi bir gurur duygusu hissediyor musun?
Asla yalnız uçmayacağını biliyor musun?
Bu sefer doğru yaptık
Bu sefer doğru yaptık
Bu sefer doğru yaptık
Bu sefer doğru yaptık

(We did it right this time
We did it right this time
We did it right…)

(Bu sefer doğru yaptık
Bu sefer doğru yaptık
Doğru yaptık…)