I’ve given my words to you
I’d do it again
You know them by heart by now
You have them within

Sözlerimi sana verdim
Tekrar yapardım
Artık onları ezbere biliyorsun
İçine işlediler

Oh, would you still offer your embrace
If it’s another place you’d find me in?
If it’s ours and ours to use
How can we refuse a cease of fire?
Between your heart and mine

Oh, hala beni bağrına basmayı teklif eder misin
Beni bulacağın başka bir yer olsaydı?
Eğer bizimse ve kullanmak bize serbestse
Ateşkesin kesilmesini nasıl reddedebiliriz?
Senin kalbinle benimki arasında

Well I’ll surrender first tonight
In your false withdrawal
You’ll have me rise, you’ll have me fall
I won’t be worthy of this fight
In your feigned retreat
I’ll follow blindly in defeat

Pekala, bu gece ilk önce teslim olacağım
Senin yanlış çekilmene
Beni yükselteceksin, beni düşüreceksin
Bu kavgaya layık olmayacağım
Sahte geri çekilmende
Yenilgiye körü körüne takip edeceğim

I’ve given my heart to you
You know its ways

Ben sana kalbimi verdim
Onun yollarını biliyorsun

Yes, in its chambers you have lived
Though lately you have come to realize
That for the bullets that you fire
I’m the main supplier
I’m the one
The trigger for your gun

Evet, onun odalarında yaşadın
Son zamanlarda fark etsen de
Ateş ettiğin mermiler için
Ben ana tedarikçiyim
Ben oyum
Silahının tetiğiyim

Well I’ll surrender first tonight
In your false withdrawal
You’ll have me rise, you’ll have me fall
I won’t be worthy of this fight
In your feigned retreat
I’ll follow blindly in defeat

Pekala, bu gece ilk önce teslim olacağım
Senin yanlış çekilmene
Beni yükselteceksin, beni düşüreceksin
Bu kavgaya layık olmayacağım
Sahte geri çekilmende
Yenilgiye körü körüne takip edeceğim

My fear is dead
I lost it in you
I do hear you
I do fear you
I do need you

Korkum öldü
Onu sende kaybettim
Seni duyuyorum
Senden korkuyorum
Sana ihtiyacım var