Something hides in every night
Brings desire from the deep
And with it comes a burning light
To keep us from our sleep

Her gece bir şey gizler
Derinlerden arzuyu getirir
Ve onunla birlikte yanan bir ışık gelir
Bizi uykumuzdan korumak için

And as the full star tries his best to make the white pearl shine
Glances of a new day have arrived
And though he’s not alone, he fears to never love another
And leave his heart forever with her smile

Ve dolu yıldız, beyaz incinin parlamasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken
Yeni bir günün ışıkları geldi
Ve yalnız olmasa da, başka birini asla sevememekten korkar
Ve kalbini sonsuza dek onun gülümsemesine bırakacağından

Habibi, light is burning
As I am burning
Habibi, light is burning
As I am yearning

Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça
Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça

Something died within a soul
Left the eyes to rust
And every time it is recalled
It covers all in dust

Bir şey ruhun içinde öldü
Gözleri paslanmaya bıraktı
Ve her geri çağrıldığında
Hepsini tozla kaplar

Habibi, light is burning
As I am burning
Habibi, light is burning
As I am yearning

Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça
Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça

And meanwhile, a whole lot goes down
Somewhere in the darkness, us together for a while
You loved it then, so did I
A feeling deep inside you wants to love it all again

Ve bu arada, çok şey düşüyor
Karanlıkta bir yerde, bir süre birlikteyiz
Sen sevdin o zaman, ben de sevdim
Derinlerde bir his, hepsini tekrar sevmek istiyor

Now don’t leave it there, just give it a chance
If only I’d forget you after one last dance
But you’re everywhere, yes you are
In every melody and in every little scar
Yes you are, you are, love

Şimdi onu orada bırakma, sadece bir şans ver
Son bir danstan sonra seni unutsaydım
Ama sen her yerdesin, evet öylesin
Her melodide ve her küçük yara izinde
Evet öylesin, öylesin, aşkım

Habibi, light is burning
As I am burning
Habibi, light is burning
And I am yearning

Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça
Sevgilim, ışık yanıyor
Ben yandıkça