You, look at me now
With those hollow eye sockets and smile
And it seems all a lie, what they’ve told me so far
And you, show me that life
Isn’t all about extending your time
No, it’s the perfect time for a bottle of wine

Sen, şimdi bana bak
O boş göz yuvaları ve gülümsemeyle
Ve şimdiye kadar bana söylediklerinin hepsi bir yalan gibi görünüyor
Ve sen, bana hayatın sadece zamanını
Uzatmaktan ibaret olmadığını göster
Hayır, bir şişe şarap için mükemmel bir zaman

And why, do I still care?
About all who might recall me
For everything dies, so does memory
And why, am I still surprised?
About all who pray their sins away
Aren’t they too a part of this grand ballet

Ve neden hala umursuyorum?
Beni hatırlayabilecek herkesi
Ölen her şey için hafıa da ölüypr
Ve neden hala şaşırıyorum?
Günahlarını uzaklaştırmak için dua eden herkese
Onlar da bu büyük balenin bir parçası değiller mi?

When time occurs
Don’t make it right,
Don’t make me right
It’s me to decide
This or that side
This or that side

Zaman oluştuğunda
Doğru yapma
Beni doğru yapma
Karar vermek benim işim
O veya bu taraf
O veya bu tara

Death, suits you dear sir
Like a beautiful coat but then without all the fur
I wonder would it fit me? What do you think I’d prefer?
You know some people ’d rather not exist
They put a gun to the heart or a knife to the wrist
We ought to think they aren’t smart
It could be something I missed

Ölüm sana yakışıyor canım efendim
Güzel bir palto gibi ama tüm kürkleri olmadan
Acaba bana yakışır mı? Sizce hangisini tercih ederim?
Biliyorsunuz ki bazı insanlar var olmamayı tercih eder
Kalplerine silah ya da bileklerine bıçak dayarlar
Akıllı olmadıklarını düşünürüz
Bu belki de benim kaçırdığım bir şey olabilir

Right then, she kisses my skin
I don’t know what this is or where to begin
This fills me up with bliss, don’t tell me this was a dream
And she, shows me that life
Isn’t all about explaining your time
No, it’s the perfect time to lay all night

Tam o sırada tenimi öpüyor
Bunun ne olduğunu veya nereden başlayacağımı bilmiyorum
Bu beni mutlulukla dolduruyor, bunun bir rüya olduğunu söyleme
Ve o, bana hayatı gösteriyor
Her şey zamanını açıklamakla ilgili değil
Hayır, bütün gece yatmak için mükemmel bir zaman

When time occurs
Don’t make it right
Don’t make me right
It’s me to decide
This or that side
I need your word
Leave it aside
Just don’t make me right
It’s me to decide
This or that side
This or that side
This or that side

Zaman oluştuğunda
Doğru yapma
Beni doğru yapma
Karar vermek benim işim
O veya bu taraf
O veya bu tara
Zaman oluştuğunda
Doğru yapma
Beni doğru yapma
Karar vermek benim işim
O veya bu taraf
O veya bu tara

You, look at me now
With that burning cigar hanging out of your mouth
And it seems all a lie, what they’ve told me so far

Sen, şimdi bana bak
Ağzından sarkan o yanan puro ile
Ve şimdiye kadar bana söylediklerinin hepsi bir yalan gibi görünüyor