Imagine, the girls around town assemble
The traveler’s son they come askin’
Where he came from
‘Cause they’ve watched him
Washing his face near the pond
A curious boy and they wonder
Where he came from

Düşünün, kasabadaki kızlar toplanıyor
Gezginin oğluna gelip soruyorlar
Nereden geldiğini
Çünkü onu izlediler
Su birikintisi yakınında yüzünü yıkayışını
Meraklı bir çocuk ve merak ediyorlar
Nereden geldiğini

He says: “I, I have seen the world’s most beautiful places
Still I feel, as If I’m a walking machine
Watching it all through a screen
There is nothing in between to me
This might as well not be real”

Diyor ki: “Ben, ben dünyanın en güzel yerlerini gördüm
Ama hala yürüyen bir makineymişim gibi hissediyorum
Her şeyi bir ekrandan izliyorum
Benim için arada bir şey yok
Bu bile gerçek olmayabilir”

Imagine, the girls take him up on a hill
It’s an Indigo night, there’s a chill
The boy is confused but he’s still
As they gather around him
So many of them, they all sing
About the pleasures of life
And he cries: “Why can’t I sing along with some feeling, or some meaning?
It feels like I’ve always been blind
I don’t know why you girls are so kind
For there are so many in line
Whose lives aren’t as lost as mine”

Düşünsene, kızlar onu bir tepeye çıkarıyor
Bu bir İndigo gecesi, bir soğukluk var
Çocuğun kafası karıştı ama yine de duruyor
Kızlar onun etrafında toplanırken
Pek çoğu, hepsi şarkı söylüyor
Hayatın zevkleri hakkında
Ve ağlıyor: “Neden bir duygu ya da bir anlamla birlikte şarkı söyleyemiyorum?
Sanki hep körmüşüm gibi geliyor
Kızlar neden bu kadar naziksiniz anlamıyorum
Çünkü sırada hayatları benimki kadar
Kaybolmamış bir sürü insan var”

Now something happened there
The smell of the grass, or maybe the air
There was no more despair
Just something about that night
Maybe the girls, they lit some light
And made everything right
‘Cause he’s never been
More alive

Şimdi orada bir şey oldu
Çim kokusu ya da belki hava
Artık umutsuzluk yoktu
Sadece o geceyle ilgili bir şey
Belki kızlar, biraz ışık yaktılar
Ve her şeyi doğru yaptı
Çünkü o hiç daha canlı
Olmamıştı