Imagine, the girls around town assemble 

Hayal et, şehrin etrafındaki kızlar toplanıyor 

The traveler’s son they come askin

Gezginin oğluna gelip soruyorlar 

Where he came from 

Nereden geldiğini 

‘Cause they’ve watched him 

Çünkü izlemişlerdi onu 

Washing his face near the pond 

Göletin yanında yüzünü yıkarken

A curious boy and they wonder 

İlginç bir çocuk ve 

Where he came from 

Merak ediyorlar nerden geldiğini 

He says: ‘I, I have seen the world’s most beautiful places, 

Ve o diyor: “Ben dünyanın en güzel yerlerini gördüm

Still I feel, as If I’m a walking machine, 

Fakat hala yürüyen bir makineymişim gibi hissediyorum 

Watching it all through a screen 

Her şeyi ekrandan izleyen 

There is nothing in between to me 

Benimle arasında hiçbir şey olmayan 

This might as well not be real” 

Belki bu da gerçek değildir” 

Imagine, the girls take him up on a hill 

Hayal et, kızlar onu bir tepeye çıkarıyorlar 

It’s an Indigo night, there’s a chill 

Bir İndigo gecesi, hava ürpertici 

The boy is confused but he’s still 

Çocuğun kafası karışık ama yine de kıpırdamıyor 

As they gather around him 

Yanıbaşına toplaşan kızlar 

So many of them, they all sing 

Çok fazlalar hepsi şarkı söylüyor 

About the pleasures of life 

Hayatın güzellikleri ile ilgili 

And he cries: “Why can’t I sing along with some feeling, or some meaning? 

Ve çocuk haykırıyor: “Ben neden hissederek eşlik edemiyorum ya da anlamlı bir şekilde şarkı söyleyemiyorum 

It feels like I’ve always been blind. 

Bu bana sanki bunca zamandır hep körmüşüm gibi hissettiriyor 

I don’t know why you girls are so kind, 

Siz kızlar neden bu kadar naziksiniz, bilmiyorum 

For there are so many in line 

Belki de burada çoktur diye 

Whose lives aren’t as lost as mine” 

Hayatları benimki kadar kaybolmayanlar” 

Now something happened there, 

Ve şimdi orada bir şey oldu 

The smell of the grass, or maybe the air 

Çimin kokusundan ya da belki havadan 

There was no more despair 

Artık ümitsizlik bitmişti 

Just something about that night 

Sadece o gece ile alakalı bir şey olmalı 

Maybe the girls, they lit some light, 

Belki de kızlar bir ışık yaktılar 

And made everything right 

Ve her şeyi yoluna koydular 

‘Cause he’s never been 

Çünkü çocuk hiçbir zaman bu kadar hayat dolu 

More alive

hissetmemişti