the 1975 – about you türkçe çeviri

I know a place
It’s somewhere I go when I need to remember your face
We get married in our heads
Something to do while we try to recall how we met

Bir yer biliyorum
Yüzünü hatırlamam gerektiğinde gittiğim bir yer
Kafamızda evleniyoruz
Nasıl tanıştığımızı hatırlamaya çalışırken yapacak bir şey

Do you think I have forgotten?
Do you think I have forgotten?
Do you think I have forgotten
About you?

Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun
Seni?

You and I (Don’t let go)
We’re alive (Don’t let go)
With nothing to do I could lay and just look in your eyes
Wait (Don’t let go)
And pretend (Don’t let go)
Hold on and hope that we’ll find our way back in the end

Sen ve ben (Bırakma)
Yaşıyoruz (Bırakma)
Yapacak hiçbir şey olmadan uzanıp sadece gözlerine bakabilirim
Bekle (Bırakma)
Ve rol yap (Bırakma)
Dayan ve umarız sonunda yolumuzu buluruz

Do you think I have forgotten?
Do you think I havе forgotten?
Do you think I have forgotten
About you?
Do you think I havе forgotten?
Do you think I have forgotten?
Do you think I have forgotten
About you?

Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun
Seni?
Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun?
Unuttum mu sanıyorsun
Seni?

There was something about you that now I can’t remember
It’s the same damn thing that made my heart surrender
And I’ll miss you on a train
I’ll miss you in the morning
I never know what to think about
I think about you
About you

Sende şimdi hatırlayamadığım bir şey vardı
Kalbimi teslim eden aynı lanet şey
Ve seni bir trende özleyeceğim
Sabah seni özleyeceğim
Ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum
Seni düşünüyorum
Seni

Do you think I have forgotten about you?
About you
About you
About you
Do you think I have forgotten about you?
About you

Unuttum mu sanıyorsun
Seni?
Seni
Seni
Unuttum mu sanıyorsun
Seni?