girl in red october passed me by türkçe çeviri

I keep the letters that you wrote in a secret place
Every now and then, I go down memory lane
October passed me by just like any month
But I still think of the times you took the breath out of my

Yazdığın mektupları gizli bir yerde saklıyorum
Her şimdi ve sonra, hafıza şeridinden aşağı iniyorum
Ekim her ay gibi geçti beni
Ama hala nefesimi kestiğin zamanları düşünüyorum

Lungs
You don’t have to run

Akciğerler
Çalışmak zorunda değilsin

Yeah, I got bitter when you got cold
And could you really blame me though?
‘Cause I’m still tied up when you go
You know this song is about you
Who else could it be?
You were the first to make me feel like I was

Evet, sen üşüdüğünde acıdım
Ve gerçekten beni suçlayabilir misin?
Çünkü sen gittiğinde hala bağlıyım
Bu şarkının senin hakkında olduğunu biliyorsun
Başka kim olabilir ki?
Beni olduğum gibi hissettiren ilk kişiydin

Me
Just a memory

Ben
Sadece bir anı

It wasn’t all good, yeah, it wasn’t all pretty
Lost our grip whilе tryna go steady
Holding on to you, like, maybe, onе day we’ll meet

Hepsi iyi değildi, evet, hepsi güzel değildi
Sabit durmaya çalışırken tutuşumuzu kaybettik
Sana tutunuyorum, belki bir gün buluşuruz

I met you at the wrong time, didn’t wanna see
I was busy with the stars, you were looking at me
For better or for worse, I don’t know, but for what it’s worth

Seninle yanlış zamanda tanıştım, görmek istemedim
Ben yıldızlarla meşguldüm, sen bana bakıyordun
İyisiyle kötüsüyle bilmiyorum ama buna değer

I made you my whole world
I made you my whole world
Screaming at the top of my lungs, “I love you, my girl”
Always in the back of my mind, you’ll be my girl

Seni tüm dünyam yaptım
Seni tüm dünyam yaptım
Ciğerlerimin tepesinde çığlık atıyorum, “Seni seviyorum kızım”
Her zaman aklımın bir köşesinde, sen benim kızım olacaksın