the 1975 – happiness türkçe çeviri

Confidence is comical
An’ I’m, an’ I’m happy
That’s what I like
I’m happiest when I’m doing something that I know is good
That’s happiness for me
I’m happiest when I’m doing something that I know is good
That’s happiness for me

Özgüven komiktir
Ve ben, ben mutluyum
Sevdiğim şey bu
İyi olduğunu bildiğim bir şeyi yaptığımda çok mutlu oluyorum
Benim için mutluluk budur
İyi olduğunu bildiğim bir şeyi yaptığımda çok mutlu oluyorum
Benim için mutluluk budur

She showed me what love is
I’m actin’ like I know myself
Oh, in case you didn’t notice
Oh, oh, I would go blind just to see you
I’d go too far just to have you near
In my soul, I’ve got this feeling I
Didn’t know it ’til I seen ya

Bana aşkın ne olduğunu gösterdi
Kendimi tanıyormuş gibi davranıyorum
Oh, fark etmediysen
Oh, oh, sırf seni görmek için kör olurum
Sadece sana yakın olmak için çok uzağa giderdim
Ruhumda, bu duyguya sahibim
Seni görene kadar bilmiyordum

My, my, my, oh
My, my, my, you
Mind my mind, you
Mind my mind, oh
My, my, my, you
Mind my mind, oh
My, my, my, she’s insatiable, it’s what she is

Benim, benim, benim
Benim, benim, benim, sen
Aklıma sende, aklım
Aklım, aklım
benim, benim, benim, sen
Aklım, aklım
Benim, benim, benim, o doyumsuz, o bu

Her body’s like a modern art
Take it out in front of me
I’ve gotta stop messin’ it up because I’m
Feelin’ like I’m messin’ it up because I’m
Callin’ out your name and God help me ’cause
Oh, I’m never gonna love again, hey
I’m never gonna love again, hey, oh

Vücudu modern bir sanat gibi
Önüme çıkıyor
İşleri karıştırmayı bırakmalıyım çünkü ben
Her şeyi berbat ediyormuşum gibi hissediyorum çünkü ben
Adını haykırıyorum ve Tanrı bana yardım etsin çünkü
Oh, bir daha asla sevmeyeceğim, hey
Bir daha asla sevmeyeceğim, hey, oh

Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?

Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?

You met me at the right time
Met me at the right time, oh
Show me your love, why don’t you?
Oh, oh, oh

Benimle doğru zamanda tanıştın
Benimle doğru zamanda tanıştım, oh
Bana aşkını göster, neden yapmıyorsun?

Confidence is comical
An’ I’m, an’ I’m happy
That’s what I like
I’m happiest when I’m doing something that I know is good
That’s happiness for me

Özgüven komiktir
Ve ben, ben mutluyum
Sevdiğim şey bu
İyi olduğunu bildiğim bir şeyi yaptığımda çok mutlu oluyorum
Benim için mutluluk budur
İyi olduğunu bildiğim bir şeyi yaptığımda çok mutlu oluyorum
Benim için mutluluk budur

She showed me what love is
I’m actin’ like I know myself
Oh, in case you didn’t notice
Oh, oh, oh, I’m never gonna love again, hey
I’m never gonna love again, hey, oh

Bana aşkın ne olduğunu gösterdi
Kendimi tanıyormuş gibi davranıyorum
Oh, fark etmediysen
Oh, oh, oh, bir daha asla sevmeyeceğim, hey
Bir daha asla sevmeyeceğim, hey, oh

Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?
Grow up and see
Show me your love, why don’t you?

Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?
Büyüyün ve görün
Bana aşkını göster, neden göstermiyorsun?