the midnight brooklyn friday love türkçe çeviri

Day-trader in a tie-dyed jumpsuit
And a gutter punk kid with a neck tattoo
They’re hookin’ up at the unisex bathroom
It was Brooklyn, it was Friday, it was love
Across the bar sat the hip-hop purist
Arguing with the jazz obscurists
And in the corner were the terrified tourists
Brooklyn, Friday, love

Kravatlı tulumlu günlük tüccar
Ve boyun dövmesi olan serseri bir çocuğu
Unisex bi banyoda takılıyorlar
Brooklyn’di, cumaydı, aşktı
Barın karşısında hip-hop tutkunu oturuyordu
Caz müstehcenleriyle tartışıyorlardı
Ve köşede korkmuş turistler vardı
Brooklyn, Cuma, aşk

Angel choirs on the corner all night
Sing Johnny Cash and Jackson 5
A little heaven you can stumble into
We got your invite tonight

Bütün gece köşede melek koroları
Johnny Cash ve Jackson 5’i söyleyin
İçine tökezleyebileceğin küçük bir cennet
Bu gece davetinizi aldık

Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday
Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday

Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma gününde Brooklyn
Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma günü Brooklyn

They come from Mississippie and La La Land
New-wave hippies and the pop-goth glam
It’s just ’cause parents don’t understand
It was Brooklyn, it was Friday, it was love
From this roof, you can see the stars
We are the left bank dreamers and the avant-garde
I’ll sing my borrowed song on your borrowed guitar
It was Brooklyn, it was Friday, it was love

Mississippie ve La La Land’den geliyorlar
Yeni dalga hippileri ve pop-goth cazibesi
Sadece ebeveynler anlamadığı için
Brooklyn’di, cumaydı, aşktı
Bu çatıdan yıldızları görebilirsin
Biz sol banka hayalperestleri ve avangardız
Ödünç şarkımı ödünç gitarınla ​​söyleyeceğim
Brooklyn’di, cumaydı, aşktı

Angel choirs on the midnight G train
Some Beastie Boys and Kurt Cobain
A revolution you can learn to dance to
With a friendly face on the way

Gece yarısı G treninde melek koroları
Beastie Boys ve Kurt Cobain
Dans etmeyi öğrenebileceğiniz bir devrim
Yolda dostça bir yüzle

Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday
Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday

Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma gününde Brooklyn
Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma günü Brooklyn

Bushwick Avenue
Bedford Avenue
Franklin Avenue
I’m on my way, where are you?

Bushwick Caddesi
Bedford Caddesi
Franklin Caddesi
ben gidiyorum sen nerdesin

Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday
Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday
Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday
Don’t try to f-f-f-f-fight it
Oh, it’s just Brooklyn on a Friday

Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma gününde Brooklyn
Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma günü Brooklyn
Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma gününde Brooklyn
Onunla savaşmaya çalışmayın
Oh, sadece bir Cuma günü Brooklyn

It’s just Brooklyn on a Friday
It’s just Brooklyn on a Friday
Bushwick Avenue
It’s just Brooklyn on a Friday
Bedford Avenue
It’s just Brooklyn on a Friday
Franklin Avenue
It’s just Brooklyn on a Friday
I’m on my way (Where are you?)
It’s just Brooklyn on a Friday (Ooh, ooh)

Sadece bir Cuma günü Brooklyn
Sadece bir Cuma günü Brooklyn
Bushwick Caddesi
Sadece bir Cuma günü Brooklyn
Bedford Caddesi
Sadece bir Cuma günü Brooklyn
Franklin Caddesi
Sadece bir Cuma günü Brooklyn
Yoldayım (Neredesin?)
Sadece bir Cuma günü Brooklyn (Ooh, ooh)