The Rolling Stones Lady Gaga Sweet Sounds of Heaven Türkçe Çevirisi

I hear the sweet, sweet sounds of Heaven – Cennetin tatlı, tatlı seslerini duyuyorum
Fallin’ down, fallin’ down to this earth – Düşüyorum, düşüyorum bu dünyaya
I hear the sweet, sweetest sounds of Heaven – Cennetin tatlı, en tatlı seslerini duyuyorum
Driftin’ down, driftin’ down to this earth – Sürükleniyorum, sürükleniyorum bu dünyaya

Bless the Father, bless the Son, hear the sound of the drums – Baba’yı kutsayın, Oğul’u kutsayın, davulların sesini duyun
As it echoes through the valley and it bursts, yeah – Vadide yankılanırken ve patlarken, evet
Let no woman or child go hungry tonight – Bu gece hiçbir kadın ya da çocuk aç kalmasın
Please, protect us from the pain and the hurt, yeah – Lütfen bizi acıdan ve incinmekten koru, evet

I smell the sweet scents (sweet) – Tatlı kokuların kokusunu alıyorum (tatlı)
Sweet scents of Heaven (Heaven) – Cennetin tatlı kokuları (Cennet)
Tumblin’ down (tumblin’ down) – Tumblin’ down (tumblin’ down)
Tumblin’ down to the earth (oh) – Yeryüzüne yuvarlanıyorum (oh)
I hear the sweet sounds (sweet sounds) – Tatlı sesler duyuyorum (tatlı sesler)
The sweet sounds of children (ooh, the sweet sounds) – Çocukların tatlı sesleri (ooh, tatlı sesler)
And they’re praisin’ (praisin’) – And they’re praisin’ (praisin’)
The land of their birth (no) – Doğdukları topraklar (hayır)

No, I’m not, not goin’ to Hell in some dusty motel – Hayır, gitmiyorum, tozlu bir motelde cehenneme gitmiyorum
And I’m not, not goin’ down in the dirt (yes, yes, yes) – Ve ben, ben toprağa girmeyeceğim (evet, evet, evet)
I’m gonna laugh (I’m gonna laugh) – Güleceğim (güleceğim)
I’m gonna cry (I’m gonna cry) – Ağlayacağım (ağlayacağım)
Eat the bread, drink the wine – Ekmeği ye, şarabı iç
‘Cause I’m finally, finally quenchin’ my thirst, yeah – Çünkü sonunda, sonunda susuzluğumu gideriyorum, evet

You can’t have a light without a little shadow, yeah – Biraz gölge olmadan ışık olmaz, evet
Always need a target for your bow and arrow – Ok ve yayınız için her zaman bir hedefe ihtiyacınız vardır
I want to be drenched in the rain – Yağmurda sırılsıklam olmak istiyorum
Of your heavenly love, oh, yeah, come on – İlahi aşkınla, oh, evet, hadi

Let the music (let the music) play loud (play loud) – Bırakın müzik yüksek sesle çalsın (yüksek sesle çalsın)
Let it burst (let it burst) through the clouds (through the clouds) – Bırak patlasın (bırak patlasın) bulutların arasından (bulutların arasından)
And we all feel the heat of the Sun, yeah – Ve hepimiz güneşin sıcaklığını hissediyoruz, evet
Yeah, let us sing – Evet, şarkı söyleyelim
Let us shout (let us shout) – Haykıralım (haykıralım)
Let us all stand up proud – Hepimiz gururla ayağa kalkalım
Let the old still believe that they’re young, yeah – Bırak yaşlılar hala genç olduklarına inansınlar, evet

Sweet, sweet sound – Tatlı, tatlı ses

Sounds so sweet (oh, so sweet) – Kulağa çok tatlı geliyor (oh, çok tatlı)
Sounds so sweet (so sweet) – Kulağa çok tatlı geliyor (çok tatlı)
Heaven, Heaven down (fallin’ down) – Cennet, cennet aşağı (fallin’ down)
Fallin’ down to this earth, yeah – Bu dünyaya düşmek, evet

I hear the sweet sounds of Heaven – Cennetin tatlı seslerini duyuyorum
Play me somethin’, Stevie – Bana bir şeyler çal, Stevie

I smell the sweet, sweet scents of Heaven – Cennetin tatlı, tatlı kokularını alıyorum
Comin’ down (comin’ down), comin’ down (comin’ down) – Geliyorum (geliyorum), geliyorum (geliyorum)
To the earth (from the earth) – Toprağa (topraktan)

Oh, yeah (oh, yeah) – Oh, yeah (oh, yeah)
Oh, yeah (oh, yeah) – Oh, yeah (oh, yeah)
Oh, yeah (oh, yeah, yeah) – Oh, yeah (oh, yeah, yeah)
Yes, come on (ooh) – Evet, hadi (ooh)
Come on (come on, ooh) – Hadi (hadi, ooh)
Come on (come on, ooh) – Hadi (hadi, ooh)
Ooh, ooh, ooh (yeah, yeah, yeah, yeah, yeah) – Ooh, ooh, ooh (evet, evet, evet, evet, evet)

Hear the gods laughin’ from above (of Heaven) – Tanrıların yukarıdan (Cennetten) gülüşünü duyun
Fallin’ down, fallin’ down (To this earth, oh, oh, oh, oh) – Düşüyorum, düşüyorum (Bu dünyaya, oh, oh, oh, oh)
Let me lay down and sleep – Bırak da uzanıp uyuyayım
Oh, oh, Heaven (Heaven) – Oh, oh