Glory

Zafer
Glory

Zafer


This is not another story

Bu başka bir hikaye değil
This is not another drill

Bu başka bir prosedür değil
I refuse to be another number now, never staying down

Ben başka numarayı şimdi reddediyorum asla aşağı kalmayacak
This is something real

Bazı şeyler gerçek
I’m a name that you’ll remember

Hatırlayacağın bir ismim var
I am more than just a thrill

Ben bir heyecandan daha fazlasıyım
I am gonna be the greatest ever now; watch out

Ben şimdiye kadar gördüklerinin en iyisi olabilirim; izle
I’m a force that you will feel

Senin hissedeceğin bir gücüm


And it goes something like (Woo-ooh)

Ve bazı şeyler gibi gidiyor
I’m victorious (Woo-ooh)

Ben galibim
It’s my time (Woo-ooh)

Bu benim zamanım (Woo-ooh)
There’s no stopping this

Bu duramaz
Cause I was born for this

Çünkü ben bunun için doğdum

NAKARAT
I do it for the glory

Ben zafer için yaparım
(Wo-oh-ooh-oh, woo-oh-ooh)
I do it for the glory

Ben zafer için yaparım
(Woo-ooh-ooh)


I’ll be more than just a fable
Bir masaldan daha fazlası olacağım

I’ll be written in the stars

Yıldızlara yazacağım
I will never be too afraid to bleed, giving all of me

Ben asla kan için korkmayacağım, hepsini bana ver
Even when it’s hard

Ne zaman zor olsa da
Oh, I started as an ember

Oh, ben bir köz için başladım
Who was meant for kerosene

Gaz yağı için kim ifade edebilir
And now I’m raging like a fire, burning up

Ve şimdi ben bir ateş gibi öfkeleniyorum, yanıyorum
Through everything I see

Gördüğüm her şey sayesinde


When all is left is dust

Her şey toz olup gittiğinde
They’ll remember

Onlar hatırlayacak
Oh, they’ll remember us

Oh, onlar bizi hatırlayacak
(Wo-oh-oh-ooh-oh, woo-ooh-ooh)
I do it for the…

Ben .. için yapacağım
(Wo-oh-oh-ooh-oh)