I’m paying for all my father’s sins
Babamın tüm günahlarını ben ödüyorum
So I will thank him for you
O yüzden, senin yerine ona teşekkür edeceğim
I’m a thank him for you
Senin yerine teşekkür edeceğim
My serotonin’s gone while ago
Serononin’im(insandaki mutluluk, zindelik hissi) yok olalı çok uzun zaman oldu
Girl, it’s gone cause of you
Kızım, senin yüzünden yok oldu
It’s been gone cause of you
Senin yüzünden yok

They say, they want heaven
Onlar, onlar cenneti istediğini söylerler
They say, they want God
Onlar, onlar tanrıyı istediğini söylerler
I say, I got heaven
Bende, bende cennet bende var derim
Well I say, I am God
Bende, tanrı benim, derim

[Verse 2:] I never prayed a moment in my life
Hayatımda bir kez olsun bile dua etmedim
Girl I’m rewarded with you
Kız ben seninle ödüllendirilmişim
I’ve been rewarded with you
Seninle ödüllendirilmişim
So baby let me kiss your inner thigh
O yüzden bebeğim iç uyluğunu öpmeme izin ver
Let me kiss it for you
Senin için öpmeme izin ver
I can kiss it for you
Senin yerine öpebilirim

They say, they want heaven
Onlar, onlar cenneti istediğini söylerler
They say, they want God
Onlar, onlar tanrıyı istediğini söylerler
I say, I have heaven
Bende, bende cennet bende var derim
I say, I am God
Tanrı benim