Nico and the Niners

​twenty one pilots

East is up, I’m fearless when I hear this on the low
Doğu yükseliyor, bunu kısık sesle duyduğumda korkusuzum

East is up, I’m careless when I wear my rebel clothes
Doğu yükseliyor , asi kıyafetlerimi giydiğimde dikkatsizim

East is up, when Bishops come together they will know that
Doğu yükseliyor , rahipler bir araya geldiğinde bunu bilecekler

Dema don’t control us, dema don’t control
Sessizlik kuleleri bizi kontrol etmez , sessizlik kuleleri kontrol etmez

East is up
Doğu yükseliyor

They want to make you forget
Seni unutmak istiyorlar

They want to make you forget
Seni unutmak istiyorlar

Save your razorblades now, not yet
Şimdi jiletlerini idareli kullan , henüz değil

Save your razorblades now, not yet
Şimdi jiletlerini idareli kullan, henüz değil

I’m heavy, my jumpsuit is on steady
Ağırım , tulumum sürekli üzerimde

I’m lighter when I’m lower, I’m higher when I’m heavy, oh
Alt olduğumda hafifim, ağır olduğumda daha yükseğim

I’m so high, my jumpsuit takes me so high
Çok yükseğim , tulumum beni çok yükseğe götürüyor

I’m flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Bir yangından uçuyorum, Nico ve Niners’den

East is up, I’m fearless when I hear this on the low
Doğu yükseliyor,  bunu kısık sesle duyduğumda korkusuzum

East is up, I’m careless when I wear my rebel clothes
Doğu yükseliyor, asi kıyafetlerimi giydiğimde dikkatsizim

East is up, when Bishops come together they will know that
Doğu yükseliyor, rahipler bir araya geldiğinde bunu bilecekler

Dema don’t control us, dema don’t control
Sessizlik kuleleri bizi kontrol etmez , sessizlik kuleleri kontrol etmez

I’m heavy, my jumpsuit is on steady
Ağırım , tulumum sürekli üzerimde

I’m lighter when I’m lower, I’m higher when I’m heavy, oh
Alt olduğumda hafifim, ağır olduğumda daha yükseğim

I’m so high, my jumpsuit takes me so high
Çok yükseğim , tulumum beni çok yükseğe götürüyor

I’m flying from a fire, from Nico and the Niners, oh
Bir yangından uçuyorum, Nico ve Niners’den

I’m heavy, jumpsuit is on steady
Ağırım , tulumum sürekli üzerimde

Lighter when I’m lower, higher when I’m heavy, oh
Alt olduğumda hafifim, ağır olduğumda daha yükseğim

I’m so high, I’m so high
Çok yükseğim, çok yükseğim

So high, I’m so high
Çok yüksek , çok yükseğim

Fire, Nico and the Niners
Ateş , Nico ve Niners

What I say when I want to be enough
Ne zaman yeterli olmak istediğimi söylüyorum

What a beautiful day for making a break for it
Bu mola vermek için ne güzel bir gün

We’ll find a way to pay for it
Bunun için ödeme yapmanın bir yolunu bulacağız

Maybe from all the money we made razorblade stores
Belkide tüm paradan jiletten mağazalar yaptık

Rent a race horse and force a sponsor
Bir at yarışı kirala ve bir sponsoru zorla

And start a concert, a complete diversion
Ve bir konser başlat , tam bir saptırma

Start a mob and you can be quite certain
Bir çete kur ve oldukça güvenilir olabilirsin

We’ll win but not everyone will get out
Kazanacağız ama kimse dışarı çıkmayacak

No, no
Hayır, hayır

We’ll win but not everyone will get out
Kazanacağız ama kimse dışarı çıkmayacak

No, no
Hayır , hayır

We’ll win but not everyone will get out
Kazanacağız ama kimse dışarı çıkmayacak

East is up, I’m fearless when I hear this on the low
Doğu yükseliyor , bunu kısık sesle duyduğumda korkusuzum

East is up, I’m careless when I wear my rebel clothes
Doğu yükseliyor  , asi kıyafetlerimi giydiğimde dikkatsizim

East is up, when Bishops come together they will know that
Doğu yükseliyor , rahipler bir araya geldiğinde bunu bilecekler

Dema don’t control us, dema don’t control
Sessizlik kuleleri bizi kontrol etmez , sessizlik kuleleri kontrol etmez

East is up
Doğu yükseliyor

I’m so high, so high
Çok yükseğim, çok yüksek

Fire, Nico and the Niners
Ateş , Nico ve Niners

I’m so high, so high
Çok yükseğim, çok yüksek

Fire, Nico and the Niners
Ateş , Nico ve Niners