This is my free will
This is my song
I’m telling you boy
This is so wrong
You can’t go on like this
Playing this game
‘Cause all it will bring
Is hurt and pain
Give me strength God
Give me faith
‘Cause I will need you now

Bu benim özgür iradem
Bu benim şarkım
Sana söylüyorum delikanlı
Bu çok yanlış
Bu oyunu oynamaya
Bu şekilde devam edemezsin
Çünkü bütün getireceği
Acı ve ızdırap
Tanrım bana güç ver
Bana inanç ver
Çünkü şu anda sana ihtiyaç duyacağım

A twist of fate
I can’t think straight
When I’m walking out that door
I’m not coming back no more
A twist of fate
It is too late
I don’t care what you will do
‘Cause I’m not coming back to you
A twist of fate

Kaderin bir cilvesi
Doğru düşünemiyorum
O kapıdan çıktığımda
Bir daha geri dönemem
Kaderin bir cilvesi
Artık çok geç
Ne yapacağın umrumda değil
Çünkü sana geri dönmüyorum
Kaderin bir cilvesi

Turn on the the big red light
‘Cause here I come
Gonna tell the world
He’s the greatest scum
When you defied my love
I told my heart
That if I fall again
I’ll leave this part
Give me strenght God
Give ne faith
‘Cause I will need you now

Büyük kırmızı ışığı aç
Çünkü ben geliyorum
Onun pislik olduğunu
Bütün dünyaya söyleyeceğim
Aşkımı küçümsediğinde
Kalbime dedim ki
Eğer tekrar aşık olursam
Bu kısmı geride bırakacağım
Bana güç ver Tanrım
Bana inanç ver
Çünkü şu anda sana ihtiyaç duyacağım

A twist of fate
I can’t think straight
When I’m walking out that door
I’m not coming back no more
A twist of fate
It is too late
I don’t care what you will do
‘Cause I’m not coming back to you
A twist of fate

Kaderin bir cilvesi
Doğru düşünemiyorum
O kapıdan çıktığımda
Bir daha geri dönemem
Kaderin bir cilvesi
Artık çok geç
Ne yapacağın umrumda değil
Çünkü sana geri dönmüyorum
Kaderin bir cilvesi

Are you lonesome?
Look at your past
What did you do to make it last?
I am happy
‘Cause I am free
It’s the way, I wanna be
I know that you’ll be missing me
You’ll be missing me

Yalnız mısın?
Geçmişine bak
Bunu sonlandırmak yapmak için ne yaptın?
Mutluyum
Çünkü özgürüm
Olmak istediğim şekildeyim
Beni özleyeceğini biliyorum
Beni özleyeceksin

A twist of fate
I can’t think straight
When I’m walking out that door
I’m not coming back no more
A twist of fate
It is too late
I don’t care what you will do
‘Cause I’m not coming back to you
A twist of fate

Oh, no, no, no, oh
This is too late
Just too late
I’m not coming back no no
I’m not coming back
Oh, ‘Cause this, this is too late

Kaderin bir cilvesi
Doğru düşünemiyorum
O kapıdan çıktığımda
Bir daha geri dönemem
Kaderin bir cilvesi
Artık çok geç
Ne yapacağın umrumda değil
Çünkü sana geri dönmüyorum
Kaderin bir cilvesi

Oh, hayır hayır hayır
Bu çok geç
Sadece çok geç
Hayır hayır geri dönmüyorum
Geri dönmüyorum
Çünkü bu, bu çok geç