vansire – from the subway train türkçe çeviri

When August comes
I don’t count the days
Transitory views
From the subway train
How strange
When life unfolds this way
In the driftless zone
Sky’s are prone to stay off-gray

Ağustos geldiğinde
Günleri saymıyorum
Geçici görünümler
Metro treninden
Ne garip
Hayat bu şekilde ortaya çıktığında
Driftsiz bölgede
Gökyüzü gri kalmaya eğilimlidir

Clouds are omens too
Fading at the rate
Most pleasant memories do

Bulutlar da kehanettir
En hoş anılar gibi
Soluyorlar