Take the time with me tonight
You should come with me tonight
We can feel the free tonight
Nobody gotta know

Bu gece zamanını bana ayır 
Bu gece benimle gelmelisin
Bu gece özgürlüğü hissedebiliriz
Kimse bilmemeli

I’ve been missin’, I’ve been crushin’ on ya all night
I should take you to the moon, that’s a long flight
We should chill, me and you if it’s alright
You should be my, you should be mine

Kayboldum, tüm gece seni aşık oldum
Seni ay'a götürmeliyim, bu uzun bir uçuş
Rahatlamalıyız, sen ve ben sakıncası yoksa
Sen benim olmalısın, benim olmalısın

See, I’ve been trying to find the right way to say to you
That I would walk a million miles to find my way to you
And there is no one else that ever could compare to you

Bak, sana söylemenin doğru yolunu bulmaya çalışıyordum
Bir milyon kilometre yürüyebileceğimi sana giden yolu bulmak için
Ve kimse yok asla seninle karşılaştırılabilecek

Why don’t you take the time with me tonight?
You should come with me tonight
And we can feel the free tonight
Nobody gotta know
And if they try to tell us wrong for right
We’ll fix it in another life
Cause this is what we on tonight
Nobody gotta know
Nobody gotta know

Neden bu gece zamanını bana ayırmıyorsun? 
Bu gece benimle gelmelisin
Bu gece özgürlüğü hissedebiliriz
Kimse bilmemeli
Ve doğru olan bir şey için bize yanlış derlerse 
Bunu başka bir hayatta düzeltiriz
Çünkü bu gece yapacağımız şey bu 
Kimse bilmemeli
Kimse bilmemeli

No, nobody gotta know
No, nobody gotta know
No, nobody gotta know, no

Hayır, kimse bilmemeli 
Hayır, kimse bilmemeli
Hayır, kimse bilmemeli, hayır

I’ve been missin’, I’ve been crushin’ on ya all night
I should take you to the moon, that’s a long flight
We should chill, me and you if it’s alright
You should be my, you should be mine

Kayboldum, tüm gece seni aşık oldum
Seni ay'a götürmeliyim, bu uzun bir uçuş
Rahatlamalıyız, sen ve ben sakıncası yoksa
Sen benim olmalısın, benim olmalısın

See, I’ve been trying to find the right way to say to you
That I would walk a million miles to find my way to you
And there is no one else that ever could compare to you

Bak, sana söylemenin doğru yolunu bulmaya çalışıyordum
Bir milyon kilometre yürüyebileceğimi sana giden yolu bulmak için
Ve kimse yok asla seninle karşılaştırılabilecek

Why don’t you take the time with me tonight?
You should come with me tonight
And we can feel the free tonight
Nobody gotta know
And if they try to tell us wrong for right
We’ll fix it in another life
Cause this is what we on tonight
Nobody gotta know
Nobody gotta know

Neden bu gece zamanını bana ayırmıyorsun? 
Bu gece benimle gelmelisin
Bu gece özgürlüğü hissedebiliriz
Kimse bilmemeli
Ve doğru olan bir şey için bize yanlış derlerse 
Bunu başka bir hayatta düzeltiriz
Çünkü bu gece yapacağımız şey bu 
Kimse bilmemeli
Kimse bilmemeli

No, nobody gotta know
No, nobody gotta know
No, nobody gotta know, no

Hayır, kimse bilmemeli 
Hayır, kimse bilmemeli
Hayır, kimse bilmemeli, hayır