Don’t speak, no, don’t try
It’s been a secret for the longest time
Don’t run, no, don’t hide
Been running from it for the longest time

Konuşma, hayır, deneme
Bu uzun zamandır tutulan bir sır haline geldi
Koşma, hayır, saklanma
Uzun zamandor bundan kaçıyorum

So many mornings I woke up confused
In my dreams I do anything I want to you
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind

Bir çok sabah kafam karışık halde uyandım
Rüyalarımda ne istersem yapıyorum sana
Duygularım çıplak, bana aklımı kaçırttırıyorlar

Right now I’m shameless
Screamin’ my lungs out for ya
Not afraid to face it
I need you more than I want to
Need you more than I want to
Show me you’re shameless
Write it on my neck, why don’t ya?
And I won’t erase it
I need you more than I want to
I need you more than I want to

Şuan utanmam yok
Ciğerlerim sökülürcesine sana sesleniyorum
Yüzleşmekten korkmuyorum
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım
Bana utanmanın olmadığını göster
Boynumda izini bırak, neden olmasın?
Onu silmeyeceğim
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım

Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now

İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum

So we’re there
Now it’s real
Now that you have me, do you want me still?
My kisses are history, they go back a long time
And I’m tired of loving somebody that’s not mine

İşte buradayız
Artık gerçek
Artık bana sahipsin, hala beni istiyor musun?
Öpüşlerim birer tarih yazıyor, uzun zamana dayanıyorlar
Benim olmayan birini sevmekten usandım

So many mornings I woke up confused
In my dreams I do anything I want to you
My emotions are naked, they’re taking me out of my mind

Bir çok sabah kafam karışık halde uyandım
Rüyalarımda ne istersem yapıyorum sana
Duygularım çıplak, bana aklımı kaçırttırıyorlar

Right now I’m shameless
Screamin’ my lungs out for ya
Not afraid to face it
I need you more than I want to
Need you more than I want to
Show me you’re shameless
Write it on my neck, why don’t ya?
And I won’t erase it
I need you more than I want to
I need you more than I want to

Şuan utanmam yok
Ciğerlerim sökülürcesine sana sesleniyorum
Yüzleşmekten korkmuyorum
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım
Bana utanmanın olmadığını göster
Boynumda izini bırak, neden olmasın?
Onu silmeyeceğim
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım

Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now
Don’t want, don’t want, don’t wanna do this now

İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum
İstemiyorum, istemiyorum, şimdi bunu yapmak istemiyorum

There’s just inches in between us
I want you to give in, I want you to give in
There is tension in between us
I just wanna give in
And I don’t care if I’m forgiven

Aramızda santimler var
Teslim olmanı istiyorum,teslim olmanı istiyorum
Aramızda bir çekim var
Teslim olmak istiyorum

Right now I’m shameless
Screamin’ my lungs out for ya
Not afraid to face it
I need you more than I want to
Need you more than I want to
Show me you’re shameless
Write it on my neck, why don’t ya?
And I won’t erase it
I need you more than I want to
I need you more than I want to

Şuan utanmam yok
Ciğerlerim sökülürcesine sana sesleniyorum
Yüzleşmekten korkmuyorum
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım
Bana utanmanın olmadığını göster
Boynumda izini bırak, neden olmasın?
Onu silmeyeceğim
Seni istememden daha fazla muhtacım
Seni istememden daha fazla muhtacım