(Part 1)
You shout it out,
But I can’t hear a word you say.
I’m talking loud not saying much.
I’m criticized but all your bullets ricochet.
You shoot me down, but I get up.

(Bölüm 1)
Haykırıyorsun,
Ama söylediğin tek kelimeyi duyamıyorum.
Yüksek sesle konuşuyorum çok bir şey söylemiyorum.
Eleştirildim ama bütün kurşunların sekiyor.
Beni vurursun, ama geri kalkarım.


(Pre-Chorus)
I’m bulletproof nothing to lose.
Fire away, fire away.
Ricochet, you take your aim.
Fire away, fire away.

(Öncü nakarat)
Ben kurşun geçirmezim, kaybedecek hiçbir şeyim yok.
Ateş et, ateş et.
Sekme, nişan al.
Ateş et, ateş et.

(Chorus)
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.

(Nakarat)
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim,
Ben titanyumum.
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim.
Ben titanyumum.


(Part 2)
Cut me down,
But it’s you who has further to fall.
Ghost town, haunted love.
Raise your voice, sticks and stones may break my bones.
I’m talking loud not saying much.

(Bölüm 2)
Beni kes,
Ama daha uzağa düşecek olan sensin.
Hayalet şehir, lanetli aşk.
Sesini yükselt, çubuklar ve taşlar kemiklerimi kırabilir.
Yüksek sesle konuşuyorum çok bir şey söylemiyorum.


(Pre-Chorus)
I’m bulletproof nothing to lose.
Fire away, fire away.
Ricochet, you take your aim.
Fire away, fire away.

(Öncü nakarat)
Ben kurşun geçirmezim, kaybedecek hiçbir şeyim yok.
Ateş et, ateş et.
Sekme, nişan al.
Ateş et, ateş et.

(Chorus)
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium, I am titanium.
I am titanium.

(Nakarat)
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim,
Ben titanyumum.
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim.
Ben titanyumum.

(Bridge)
Stone heart, machine gun.
Fired at the ones who run.
Stone heart, as bulletproff glass.

(Geçiş)
Taştan kalp, makineli tüfek.
Koşanlara ateş edildi.
Taştan kalp, kurşun geçirmez cam olarak.

(Chorus)
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.
You shoot me down but I won’t fall,
I am titanium.

(Nakarat)
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim,
Ben titanyumum.
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim.
Ben titanyumum.
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim,
Ben titanyumum.
Beni vurursun ama ben düşmeyeceğim.
Ben titanyumum.